Drukowanie strony


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

Skrypt uruchamiający drukowanie bieżącej strony. Uwaga! Aby uruchomić drukowanie, trzeba dysponować co najmniej Netscape 4.x, albo IE 5.x – bez tego skrypt się nie uruchomi.
Do umieszczenia w obrębie HEAD:

<SCRIPT language="JavaScript1.2">
<!--
function DoPrinting(){
if (!window.print){
alert("Musisz mieć Netscape 4.x lub MSIE5,\n żeby móc rozpocząć drukowanie!\n Przykro mi...")
return
}
window.print()
}
//-->
</script>


Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<FORM>
<INPUT TYPE="BUTTON" NAME="BTN_PrintPage" VALUE="Drukuj stronę" OnClick="javascript:DoPrinting()">
</FORM>
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem