Dymek


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

Efektowny „dymek”, którego dodać można do każdego elementu na stronie. Każdy z „dymków” musi być jednak oddzielnie formatowany wewnątrz skryptu JS, co jednak pozwala na ustalanie indywidualnych rozmiarów dotyczących szerokości, bo wysokość jest ustawiana automatycznie. Ogólna kolorystyka i formatowanie tekstu ustawiane jest dla każdej strony odrębnie, w stylach.Każdy wyraz ma oddzielny dymek

Do zamieszczenia w ramach HEAD:

<SCRIPT TYPE="text/javascript" LANGUAGE="JavaScript" SRC="balon.js"></SCRIPT>
<STYLE TYPE="text/css">
<!--
.balloon {border-width: medium; font-size: 10pt; text-align:center; border-style:inset; border-color:#00FF33; position:absolute; layer-background-color:#CCFFE4; background-color: #CCFFE4; padding:2; visibility:hidden}
.isTip {text-decoration:none}
-->
</STYLE>


Należy dopisać tuż po BODY:

<script language="JavaScript1.2">
setUpHelp();
</script>


Wywołanie „dymka”:

CLASS="isTip" onMouseOver="makeItVisible('dwa', event)" onMouseOut="hideHelp('dwa')"

Słowo „dwa” pojawiające się w wywołaniu jest słowem kluczowym dla danego dymka, i musi być identyczne z tym, które znajduje się w skrypcie JS


Zawartość skryptu JS

function Is ()
{ // zamieniamy wszystkie literki na małe żeby było łatwiej
var agt=navigator.userAgent.toLowerCase()

this.major = parseInt(navigator.appVersion)

this.nav = ((agt.indexOf('mozilla')!=-1) && ((agt.indexOf('spoofer')==-1)
&& (agt.indexOf('compatible') == -1)))
this.nav4 = (this.nav && (this.major == 4))
this.nav4up = this.nav && (this.major >= 4)

this.ie = (agt.indexOf("msie") != -1)
this.ie4 = (this.ie && (this.major == 4))
this.ie4up = this.ie && (this.major >= 4)
}
var is = new Is();

function setUpHelp()
{
maketheBalloon("raz",170,"To jest słowo „KAŻDY”");
maketheBalloon("dwa",170, "To jest słowo „WYRAZ” – reszta słów jest oddzielnie.");
maketheBalloon("trzy",170,"Słowo „MA” jest najkrótszym słowem w tym zdaniu.");
maketheBalloon("cztery",170,"Za to słowo „ODDZIELNY” jest w tym zdaniu najdłuższe.");
maketheBalloon("piec",170,"Słowo „DYMEK” kończy całe zdanie");
}

function maketheBalloon(id, width, message)
{
var theString = '';
theString+='
'+message+'
';
document.write(theString);
}

function makeItVisible(id, event)
{

if (is.nav4up) {
document.layers[id].left = event.pageX + 10;
document.layers[id].top = event.pageY + 10;;
document.layers[id].visibility="show";
}
else {
document.all[id].style.pixelLeft = (document.body.scrollLeft +event.clientX) + 10;
document.all[id].style.pixelTop = (document.body.scrollTop + event.clientY) + 10;
document.all[id].style.visibility="visible";
}
}

function hideHelp(id)
{
is.nav4up ? document.layers[id].visibility="hide" : document.all[id].style.visibility="hidden";
}

function makeNewWindow()
{
newWindow=window.open("test_Y2K.html","","HEIGHT=400,WIDTH=300,scrollbars=1");
}
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem