Ile odsyłaczy?


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

Bardzo prosty skrypt zliczający na stronie, na której się znajduje ilość odsyłaczy.Liczba odsyłaczy na tej stronie

Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<A href="javascript:if(frames.length<1){alert('Ta%20strona%20ma%20'%20+%20document.links.length%20+%20'%20odsyłaczy.')}else{alert('The%20page%20has%20frames!%20Use%20version%20of%20bookmarklet%20for%20frames.%20(bookmarklets.com)')}">Liczba odsyłaczy na tej stronie</A>
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem