Kierunek kursora


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

Skrypt płynnie zmienia rodzaj kursora tak, żeby pokazać, w jakim kierunku jest przesuwany.

Do umieszczenia w obrębie HEAD:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Original: Michael Paulick (midapa@yahoo.com) -->

<!-- This script and many more are available free online at -->
<!-- The JavaScript Source!! http://javascript.internet.com -->

<!-- Begin
var x, y, xold, yold, xdiff, ydiff;
var dir = Array();
dir[0] = "n-resize";
dir[1]="ne-resize";
dir[2]="e-resize";
dir[3]="se-resize";
dir[4] = "s-resize";
dir[5]="sw-resize";
dir[6]="w-resize";
dir[7]="nw-resize";
document.onmousemove = FindXY;
function display(direction) {
document.body.style.cursor = dir[direction];
}
function FindXY(loc) {
x = (document.layers) ? loc.pageX : event.clientX;
y = (document.layers) ? loc.pageY : event.clientY;
xdiff = x - xold;
ydiff = y - yold
if ((xdiff < 2) && (ydiff < -2)) display(0);
if ((xdiff < 2) && (ydiff > 2)) display(4);
if ((xdiff > 2) && (ydiff < 2)) display(2);
if ((xdiff < -2) && (ydiff < 2)) display(6);
if ((xdiff > 2) && (ydiff > 2)) display(3);
if ((xdiff > 2) && (ydiff < -2)) display(1);
if ((xdiff < -2) && (ydiff > 2)) display(5);
if ((xdiff < -2) && (ydiff < -2)) display(7);
xold = x;
yold = y;
}
// End -->
</script>
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem