Kod źródłowy strony


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

Skryp uruchamiający domyślny edytor systemowy i ładujący do niego aktualną stronę. Może być w formie przycisku, obrazowany grafiką, albo jako zwykły tekst.
Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<FORM>
<INPUT TYPE="BUTTON" NAME="BTN_ShowSource" VALUE="Pokaż tekst źródłowy" OnClick="window.location='view-source:' +window.location.href">
</FORM>
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem