Kursor w kole


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

Efektowny obraz punktów otaczających kursor i zacieśniających się na niego obracającym kołem.Do umieszczenia w obrębie HEAD:

<style TYPE="text/css">
<!--
#a0 {position:absolute; left:-24; top:-24; width:9; height:25;clip:rect(0 9 9 0);z-index:2000;}
#a1 {position:absolute; left:96; top:-24; width:9; height:25;clip:rect(0 9 9 0);z-index:2000;}
#a2 {position:absolute; left:216; top:-24; width:9; height:25;clip:rect(0 9 9 0);z-index:2000;}
#a3 {position:absolute; left:338; top:-24; width:9; height:25;clip:rect(0 9 9 0);z-index:2000;}
#a4 {position:absolute; left:460; top:-24; width:9; height:25;clip:rect(0 9 9 0);z-index:2000;}
#a5 {position:absolute; left:640; top:-24; width:9; height:25;clip:rect(0 9 9 0);z-index:2000;}
#a6 {position:absolute; left:-24; top:-24; width:9; height:25;clip:rect(0 9 9 0);z-index:2000;}
#a7 {position:absolute; left:200; top:-24; width:9; height:25;clip:rect(0 9 9 0);z-index:2000;}
#a8 {position:absolute; left:300; top:-24; width:9; height:25;clip:rect(0 9 9 0);z-index:2000;}
#a9 {position:absolute; left:600; top:-24; width:9; height:25;clip:rect(0 9 9 0);z-index:2000;}
// -->
</style>


Dopisać do BODY:

onLoad="startthedots()"


Tuż poniżej BODY:

<script LANGUAGE="JavaScript">

/*
Swirling cursor trail (By Ozone, http://ozone.com)
Featured on Website Abstraction free JavaScripts with bug fix for IE (http://wsabstract.com)
For full source code to this script, visit http://wsabstract.com
*/

window.onerror=null;
netscape = (document.layers) ? 1:0;
goodIE = (document.all) ? 1:0;
document.onmousemove=MoveHandler;
var gotthere = 0;
var count = 0;
var ietopcorner=''
var ieleftcorner=''

toplocation = new Array( 0,30,57,80,101,125,80,80,101,125,80,0 );
temptoplocation = new Array( 50,100,100,150,150,200,200,100,150,150,200,200,0 );
leftlocation = new Array( 0,292,318,181,181,217,263,318,181,181,217,263,-96 );
templeftlocation = new Array( 0,0,260,390,420,550,680,390,420,550,680,0 );
difftop = new Array( 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 );
diffleft = new Array( 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 );
questtop = -13;
questleft2 = -96;
if (netscape) {
document.body=new Object()
document.body.scrollTop=''
document.body.scrollLeft=''
window.captureEvents(Event.MOUSEMOVE);
window.onMouseMove = MoveHandler;
var layerstart = "document.";
var layerleft = ".left";
var layertop = ".top";
var layerstyle = "";
var windowWidth = window.innerWidth;
var windowHeight = window.innerHeight; }
else if (goodIE) {
ietopcorner=document.body.scrollTop
ieleftcorner=document.body.scrollLeft
layerstart = "document.all.";
layerleft = ".left";
layertop = ".top";
layerstyle = ".style";
windowWidth=600;
windowHeight=400; }
// end error trapping
var Ypos2 = 72;
var Xpos2 = 72;
function MoveHandler(e) {
if (netscape || goodIE) {
Xpos2 = (netscape)?e.pageX:event.x
Ypos2 = (netscape)?e.pageY:event.y
Xorigin = Xpos2;
Yorigin = Ypos2;
if (Ypos2 > windowHeight/2) {
if (Xpos2 > windowWidth/2) { direction = 1;}
else { direction = -1;} }
else {
if (Xpos2 > windowWidth/2) { direction = -1;}
else { direction = 1;} }
}}

function startthedots() {
if (goodIE) {
windowWidth=document.body.clientWidth;
windowHeight=document.body.clientHeight; }
Xorigin = 204;
Yorigin = 147;
spin();run(); }

var OrbitSize = 200;
count=1; delay=100; direction = -1;
Count = new Array ( 0, .63, 1.26, 1.89, 2.52, 3.15, 3.78, 4.41, 5.04, 5.67 );
Xpoint = new Array ( 0, .63, 1.26, 1.89, 2.52, 3.15, 3.78, 4.41, 5.04, 5.67 );
Ypoint = new Array ( 0, .63, 1.26, 1.89, 2.52, 3.15, 3.78, 4.41, 5.04, 5.67 );
var speed = -0.06;
var offset = 1;

function spin() {
for ( j = 0 ; j <= 9 ; j++ ) {
Count[j] = Count[j] + (speed*direction);
Xpoint[j] = Xorigin + ((OrbitSize*Math.sin(Count[j])*offset));
Ypoint[j] = Yorigin + (OrbitSize*Math.cos(Count[j])); }
setTimeout('spin()',3); }

function run() {
count++;
for ( j = 0 ; j <= 9 ; j++ ) {
difftop[j] = Ypoint[j] - temptoplocation[j];
diffleft[j] = Xpoint[j] - templeftlocation[j];
diff = 30;
temptoplocation[j] = temptoplocation[j] + difftop[j]/diff;
templeftlocation[j] = templeftlocation[j] + diffleft[j]/diff;
eval(layerstart+"a"+j+layerstyle+layerleft+" = document.body.scrollLeft+templeftlocation["+j+"]");
eval(layerstart+"a"+j+layerstyle+layertop+" = document.body.scrollTop+temptoplocation["+j+"]"); }
setTimeout('run()', 25) }

badIE = 0;
browserName = navigator.appName.substring(0,8);
browserVer = parseFloat(navigator.appVersion);
macintosh = navigator.userAgent.indexOf("Mac");
if (browserName == "Microsof") {
if (macintosh != -1) { badIE = 1; }
if (browserVer < 4) { badIE = 1; }
}

</script>

<div ID="a0" align="center"><img src="swirl.gif" height="9" width="9"></div>
<div ID="a1" align="center"><img src="swirl.gif" height="9" width="9"></div>
<div ID="a2" align="center"><img src="swirl.gif" height="9" width="9"></div>
<div ID="a3" align="center"><img src="swirl.gif" height="9" width="9"></div>
<div ID="a4" align="center"><img src="swirl.gif" height="9" width="9"></div>
<div ID="a5" align="center"><img src="swirl.gif" height="9" width="9"></div>
<div ID="a6" align="center"><img src="swirl.gif" height="9" width="9"></div>
<div ID="a7" align="center"><img src="swirl.gif" height="9" width="9"></div>
<div ID="a8" align="center"><img src="swirl.gif" height="9" width="9"></div>
<div ID="a9" align="center"><img src="swirl.gif" height="9" width="9"></div>
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem