Ślad za kursorem


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

Skrypt sprawiający, że za kursorem pozostaje ślad z kropeczek. Gdy kursor jest nieruchomy – ślad znika.

Do umieszczenia w obrębie HEAD:

<SCRIPT language="Javascript1.2">
<!--

var isNS = (navigator.appName == "Netscape");
layerRef = (isNS) ? "document" : "document.all";
styleRef = (isNS) ? "" : ".style";

var queue = new Array();

var NUM_OF_TRAIL_PARTS = 5

for (x=1; x < 6; x++) {
eval("trailSpriteFrame" + x + " = new Image(28,36);");
eval("trailSpriteFrame" + x + ".src = 'trailgif" + x + ".gif';");
}

function trailSpriteObj(anID) {
this.trailSpriteID = "trailSprite" + anID;
this.imgRef = "trailSprite" + anID + "img";
this.currentFrame = 1;
this.animateTrailSprite = animateTrailSprite;
}

function animateTrailSprite() {
if (this.currentFrame <6 ) {
if (isNS) {
eval("document." + this.trailSpriteID +".document['"+ this.imgRef + "'].src = trailSpriteFrame" + this.currentFrame + ".src");
} else {
eval("document['" + this.imgRef + "'].src = trailSpriteFrame" + this.currentFrame + ".src");
}
this.currentFrame ++;
} else {
eval(layerRef + '.' + this.trailSpriteID + styleRef + '.visibility = "hidden"');
}
}

function processAnim() {
for(x=0; x < NUM_OF_TRAIL_PARTS; x++)
queue[x].animateTrailSprite();
}

function processMouse(e) {
currentObj = shuffleQueue();
if (isNS) {
eval("document." + currentObj + ".left = e.pageX - 10 ;");
eval("document." + currentObj + ".top = e.pageY + 10;");
} else {
eval("document.all." + currentObj + ".style.pixelLeft = event.clientX + document.body.scrollLeft - 10 ;");
eval("document.all." + currentObj + ".style.pixelTop = event.clientY + document.body.scrollTop + 10;");
}
}

function shuffleQueue() {
lastItemPos = queue.length - 1;
lastItem = queue[lastItemPos];
for (i = lastItemPos; i>0; i--)
queue[i] = queue[i-1];
queue[0] = lastItem;

queue[0].currentFrame = 1;
eval(layerRef + '.' + queue[0].trailSpriteID + styleRef + '.visibility = "visible"');

return queue[0].trailSpriteID;
}

function init() {

for(x=0; x<NUM_OF_TRAIL_PARTS; x++)
queue[x] = new trailSpriteObj(x+1) ;

if (isNS) { document.captureEvents(Event.MOUSEMOVE); }
document.onmousemove = processMouse;

setInterval("processAnim();",25);
}
if (document.all||document.layers)
window.onload = init;

//-->
</SCRIPT>


Do umieszczenia bezpośrednio za BODY:

<DIV id="trailSprite1" style="position: absolute; height:28px; width:36px;z-index: 100">
<img src="blanktrail.gif" height=28 width=36 border=0 name="trailSprite1img">
</DIV>
<DIV id="trailSprite2" style="position: absolute; height:28px; width:26px;z-index: 10">
<img src="blanktrail.gif" height=28 width=36 border=0 name="trailSprite2img">
</DIV>
<DIV id="trailSprite3" style="position: absolute; height:28px; width:36px;z-index: 10">
<img src="blanktrail.gif" height=28 width=36 border=0 name="trailSprite3img">
</DIV>
<DIV id="trailSprite4" style="position: absolute; height:28px; width:36px;z-index: 10">
<img src="blanktrail.gif" height=28 width=36 border=0 name="trailSprite4img">
</DIV>
<DIV id="trailSprite5" style="position: absolute; height:28px; width:36px;z-index: 10">
<img src="blanktrail.gif" height=28 width=36 border=0 name="trailSprite5img">
</DIV>
<script language="JavaScript1.2">
if (document.all&&window.print)
document.body.style.cssText="overflow-x:hidden;overflow-y:scroll"
</script>
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem