Przelicznik transferu


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

Skrypt przeliczający czas transferu pliku w zależności od posiadanego modemu. Plik ma:

Przelicznik

Twój modem ma... Godzin Minut Sekund
9.6 Kb
14.4 Kb
28.8 Kb
56 Kb
ISDN (64 Kb)
ISDN (128 Kb)
       

Do umieszczenia w obrębie HEAD:

<script LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Begin
// Script elements copyright (c) 1997 IMGIS Inc.
// All rights reserved.

function MakeArray(n) {
this.length = n;
for (var i = 1; i <= n; i++) {
this[i] = 0 }
return this
}

speedVar = new MakeArray(11);
speedVar[1] = "1.1719"
speedVar[2] = "1.7578"
speedVar[3] = "3.5156"
speedVar[4] = "6.8359"
speedVar[5] = "7.8125"
speedVar[6] = "16.6250"
speedVar[7] = "187.9883"
speedVar[8] = "1220.7031"
speedVar[9] = "3295.8984"
speedVar[10] = "5493.1641"
speedVar[11] = "18920.8984"

function compute(form, mult){
for (i=1; i < 12; i++){
if (form.size.value==null||form.size.value.length==0){
form.size.value=0;}
if (form[i+"hour"].value==null||form[i+"hour"].value.length==0){
form[i+"hour"].value=0;}
if (form[i+"minute"].value==null||form[i+"minute"].value.length==0){
form[i+"minute"].value=0;}
if (form[i+"second"].value==null||form[i+"second"].value.length==0){
form[i+"second"].value=0;}
if (mult != 0 && form.size.value != 0){
with (Math){
var speed = speedVar[i];
var TotalTime = ((form.size.value*mult)/speed);
var TotalHours = floor((TotalTime/3600));
var TotalHoursMod = (TotalTime%3600);
var TotalMin = floor(TotalHoursMod/60);
var TotalMinMod = (TotalHoursMod%60);
var TotalSec = floor(TotalMinMod);
form[i+"hour"].value=TotalHours;
form[i+"minute"].value=TotalMin;
form[i+"second"].value=TotalSec;
}
}
}

return;
}

// End -->
</script>


Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<table WIDTH="96%" BORDER="0" CELLSPACING="5" CELLPADDING="5">
<tr>
<td WIDTH="100%">
<form>
<input type="hidden" name="7hour" value><input type="hidden" name="7minute" value>
<input type="hidden" name="7second" value><input type="hidden" name="8hour" value>
<input type="hidden" name="8minute" value><input type="hidden" name="8second" value>
<input type="hidden" name="9hour" value><input type="hidden" name="9minute" value>
<input type="hidden" name="9second" value><input type="hidden" name="10hour" value>
<input type="hidden" name="10minute" value><input type="hidden" name="10second" value>
<input type="hidden" name="11hour" value><input type="hidden" name="11minute" value>
<input type="hidden" name="11second" value><div align="center"><center><table BORDER="4">
<tr>
<td BGCOLOR="#D4FFD4"> Plik ma: <input TYPE="TEXT" NAME="size" SIZE="10">
<input TYPE="BUTTON" OnClick="compute(this.form, 1)" VALUE="KB">
<input TYPE="BUTTON" OnClick="compute(this.form, 1024)" VALUE="MB">
</td> <td colspan="3" BGCOLOR="#D4FFD4">
<div align="center"><center><p><b>Przelicznik</b> </td>
</tr>
<tr align="center">
<th>Twój modem ma...</th>
<th>Godzin </th>
<th>Minut</th>
<th>Sekund</th>
</tr>
<tr align="center">
<td BGCOLOR="#ffffff">9.6 Kb</td>
<td><input TYPE="TEXT" NAME="1hour" SIZE="6"> </td>
<td><input TYPE="TEXT" NAME="1minute" SIZE="6"> </td>
<td><input TYPE="TEXT" NAME="1second" SIZE="6"></td>
</tr>
<tr align="center">
<td BGCOLOR="#ffffff">14.4 Kb</td>
<td><input TYPE="TEXT" NAME="2hour" SIZE="6"> </td>
<td><input TYPE="TEXT" NAME="2minute" SIZE="6"> </td>
<td><input TYPE="TEXT" NAME="2second" SIZE="6"></td>
</tr>
<tr align="center">
<td BGCOLOR="#ffffff">28.8 Kb</td>
<td><input TYPE="TEXT" NAME="3hour" SIZE="6"> </td>
<td><input TYPE="TEXT" NAME="3minute" SIZE="6"> </td>
<td><input TYPE="TEXT" NAME="3second" SIZE="6"></td>
</tr>
<tr align="center">
<td BGCOLOR="#ffffff">56 Kb</td>
<td><input TYPE="TEXT" NAME="4hour" SIZE="6"> </td>
<td><input TYPE="TEXT" NAME="4minute" SIZE="6"> </td>
<td><input TYPE="TEXT" NAME="4second" SIZE="6"></td>
</tr>
<tr align="center">
<td BGCOLOR="#ffffff">ISDN (64 Kb)</td>
<td><input TYPE="TEXT" NAME="5hour" SIZE="6"> </td>
<td><input TYPE="TEXT" NAME="5minute" SIZE="6"> </td>
<td><input TYPE="TEXT" NAME="5second" SIZE="6"></td>
</tr>
<tr align="center">
<td BGCOLOR="#ffffff">ISDN (128 Kb)</td>
<td><input TYPE="TEXT" NAME="6hour" SIZE="6"> </td>
<td><input TYPE="TEXT" NAME="6minute" SIZE="6"> </td>
<td><input TYPE="TEXT" NAME="6second" SIZE="6"></td>
</tr>
<tr align="center">
<td BGCOLOR="#D4FFD4"> </td>
<td BGCOLOR="#D4FFD4"> </td>
<td BGCOLOR="#D4FFD4"> </td>
<td BGCOLOR="#D4FFD4"></font> </td>
</tr>
</table>
</center></div>
</form>
</td>
</tr>
</table>
</center>
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem