Wędrujący napis


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

Napis wędrujący za kursorem myszki. Ich jakość i kolorystykę użytkownik może konfigurować w stylach.

Do zamieszczenia w ramach HEAD:

<style type="text/css">
<!--
.spanstyle {position:absolute; visibility:visible; top:-50px; font-size:12pt; font-weight:bolder; color:#009000}
-->
</style>
<script>
<!--
var x,y
var step=7
var flag=10

var message="To jest napis kontrolny..."
message=message.split("")

var xpos=new Array()
for (i=0;i<=message.length-1;i++) {
xpos[i]=-50
}
var ypos=new Array()
for (i=0;i<=message.length-1;i++) {
ypos[i]=-50
}
function handlerMM(e){
x = (document.layers) ? e.pageX : document.body.scrollLeft+event.clientX
y = (document.layers) ? e.pageY : document.body.scrollTop+event.clientY
flag=1
}
function makesnake() {
if (flag==1 && document.all) {
for (i=message.length-1; i>=1; i--) {
xpos[i]=xpos[i-1]+step
ypos[i]=ypos[i-1]
}
xpos[0]=x+step
ypos[0]=y

for (i=0; i<message.length-1; i++) {
var thisspan = eval("span"+(i)+".style")
thisspan.posLeft=xpos[i]
thisspan.posTop=ypos[i]
}}
else if (flag==1 && document.layers) {
for (i=message.length-1; i>=1; i--) {
xpos[i]=xpos[i-1]+step
ypos[i]=ypos[i-1]
}
xpos[0]=x+step
ypos[0]=y

for (i=0; i<message.length-1; i++) {
var thisspan = eval("document.span"+i)
thisspan.left=xpos[i]
thisspan.top=ypos[i]
}}
var timer=setTimeout("makesnake()",20)
}
-->
</script>


Dopisanie wewnątrz BODY:

onLoad="makesnake()" style="width:100%; overflow-x:hidden; overflow-y:scroll"


Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<script>
<!--
for (i=0;i<=message.length-1;i++) {
document.write("<span id='span"+i+"' class='spanstyle'>")
document.write(message[i])
document.write("</span>")
}
if (document.layers){
document.captureEvents(Event.MOUSEMOVE);
}
document.onmousemove = handlerMM;
-->
</script>
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem