Losowy cytat


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

Skrypt powoduje, że przy każdym otwarciu strony umieszczany zostaje wylosowany cytat. Ilość cytatów nie jest ograniczona. Bardzo dobry skrypt szczególnie dla tych, którzy lubią przyozdabiać swoje strony cytatami – teraz będą mogli zamieścić ich wiele, a skrypt będzie je wybierał losowo.
Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
//store the quotations in arrays
//author: jptxs@idt.net
quotes = new Array(6);
authors = new Array(6);
quotes[0] = "I have a new philosophy. I'm only going to dread one day at a time.";
authors[0] = "Charles Schulz";
quotes[1] = "Reality is the leading cause of stress for those in touch with it.";
authors[1] = "Jack Wagner";
quotes[2] = "Few things are harder to put up with than the annoyance of a good example.";
authors[2] = "Mark Twain";
quotes[3] = "The pure and simple truth is rarely pure and never simple.";
authors[3] = "Oscar Wilde";
quotes[4] = "There's no business like show business, but there are several businesses like accounting.";
authors[4] = "David Letterman";
quotes[5] = "Man invented language to satisfy his deep need to complain.";
authors[5] = "Lily Tomlin";

//calculate a random index
index = Math.floor(Math.random() * quotes.length);
//display the quotation
document.write("<DL>\n");
document.write("<DT><I>" + "\"" + quotes[index] + "\"</I>\n");
document.write("<DD>" + "-- " + authors[index] + "\n");
document.write("</DL>\n");
//done
//-->
</SCRIPT>
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem