Prawy klawisz


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

Celem tego skryptu jest zablokowanie menu systemowego IE wywoływanego prawym klawiszem. Po kliknięciu prawym klawiszem myszki zamiast menu pokazuje się komunikat o treści, jaką sobie wpisze użytkownik.
Kliknij prawym klawiszem myszki


Do umieszczenia w obrębie HEAD:

<script language="JavaScript">

<!--
// No rightclick script.
// Find more great scripts and applets at the JavaFile!
// http://www.javafile.com
// Do not delete this header!

var message="Sorry, we don't allow that on this site!."; // Put your message for the alert box between the quotes.

// Don't edit below!

function click(e) {
if (document.all) {
if (event.button == 2) {
alert(message);
return false;
}
}
if (document.layers) {
if (e.which == 3) {
alert(message);
return false;
}
}
}
if (document.layers) {
document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
}
document.onmousedown=click;
// -->

</script>
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem