Przesuwanie grafiki


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

Niewielki, ale za to świetny skrypt pozwalający na dowolne przesuwanie tekstu lub grafiki. Poniższe obrazki i wyróżniony tekst mogą być przesuwane w dowolne miejsca, nakładane na siebie, przy czym decyduje tu kolejność przeuwanych obiektów – na wierzchu jest przesuwany później. Ten tekst również można przesuwać.Jakiś tekst

Do umieszczenia w obrębie HEAD:

<style>
<!--
.drag{position:relative;cursor:hand}
-->
</style>
<script language="JavaScript1.2">
<!--
/*Credit Website Abstraction www.wsabstract.com*/
var dragapproved=false
var z,x,y
function move(){
if (event.button==1&&dragapproved){
z.style.pixelLeft=temp1+event.clientX-x
z.style.pixelTop=temp2+event.clientY-y
return false
}
}
function drags(){
if (!document.all)
return
if (event.srcElement.className=="drag"){
dragapproved=true
z=event.srcElement
temp1=z.style.pixelLeft
temp2=z.style.pixelTop
x=event.clientX
y=event.clientY
document.onmousemove=move
}
}
document.onmousedown=drags
document.onmouseup=new Function("dragapproved=false")
//-->
</script>


Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<img src="p4.jpg" class="drag" title="Przytrzymaj i przesuń">
<img src="bobas.gif" class="drag" title="Przytrzymaj i przesuń">
<q class="drag" title="Przytrzymaj i przesuń" STYLE=" font-weight: bolder; font-size: 24pt; color: #734A00">Jakiś tekst</q>
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem