Pulsujące ramki


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

Bardzo prosty skrypt powodujący, że ramki wokół jakiegoś tekstu nie są nieruchome, ale pulsują zmieniając kolor. Zarówno kolory, jak i częstotliwość zmian użytkownik może dowolnie zmieniać. Można również, przez dodawanie zmodyfikowanych skryptów, robić dodatkowe ramki.Wstaw jakiś tekst do tej tabelki.
Wstaw jakiś tekst do tej tabelki.
Wstaw jakiś tekst do tej tabelki

Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<table border="0" width="280" id="myexample" style="border:5px solid yellow">
<tr>
<td>Insert anything you want into this table.<br>Insert anything you want into this table.<br>Insert anything you want into this table.<br></td>
</tr>
</table>
<script language="JavaScript1.2">
<!--

/*Flashing border script- By Website Abstraction (www.wsabstract.com)
Over 200+ free JavaScripts here!
*/

function flashit(){
if (!document.all)
return
if (myexample.style.borderColor=="yellow")
myexample.style.borderColor="lime"
else
myexample.style.borderColor="yellow"
}
setInterval("flashit()", 500)
//-->
</script>
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem