Padający śnieg


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

Skrypt będący przyozdobieniem jakiejś specyficznej strony o zimowej kolorystyce. Ponieważ jest dosyć rozbudowany, zajmuje sporo miejsca, a więc niezbyt nadaje się do zbyt skomplikowanych stron.*

                                     *

           *            

         *             *                   *                        *                       *         

*          *                         *              *             *     

       *                  *                          *                       *                  *  

*                       *                                 *              

                                    *       

                *        *    *         *       *             *     *   *      *   *    

*                    *       *            *              *              *        *        *       

                                                         *                  *

                    *                       *                                     

*                                  *                                                               *

                                                    *                              *

                                                    *                              *


Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<DIV align=center id="napis12" style="COLOR: #0000ff; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica; FONT-SIZE: 18px; FONT-WEIGHT: bold; POSITION: absolute; TOP: -50px">
<P align=center>
<FONT color=#65babe size=5>*</FONT>
</P>
</DIV>

<DIV align=center id="napis11" style="COLOR: #0000ff; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica; FONT-SIZE: 18px; FONT-WEIGHT: bold; POSITION: absolute; TOP: -50px">
<P align=center>                                    
<FONT color=#65babe size=5>*</FONT>
</P>
</DIV>

<DIV align=center id=napis10 style="COLOR: #0000ff; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica; FONT-SIZE: 18px; FONT-WEIGHT: bold; POSITION: absolute; TOP: -50px">
<P align=center>          
<FONT color=#ffffff>
<FONT size=5>*</FONT>
</FONT>            
</P>
</DIV>

<DIV align=center id=napis9 style="COLOR: #0000ff; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica; FONT-SIZE: 18px; FONT-WEIGHT: bold; POSITION: absolute; TOP: -50px">
<P align=center>
<FONT color=#65babe size=5>        
*            </FONT>
<FONT color=#80ffff size=5>*</FONT>
<FONT color=#65babe size=5>                  *                        *                      </FONT>
<FONT color=#80ffff size=5>*</FONT>
<FONT color=#65babe size=5>         </FONT>
</P>
</DIV>

<DIV align=center id=napis8 style="COLOR: #0000ff; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica; FONT-SIZE: 18px; FONT-WEIGHT: bold; POSITION: absolute; TOP: -50px">
<P align=center>
<FONT size=5>
<FONT color=#65babe>*</FONT>
         *                         <FONT color=#497deb>*</FONT>              *            
<FONT color=#4299d2>*</FONT>     
</FONT>
</P>
</DIV>

<DIV align=center id=napis7 style="COLOR: #0000ff; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica; FONT-SIZE: 24px; FONT-WEIGHT: bold; POSITION: absolute; TOP: -50px">
<DD>
<P align=center>      <FONT size=5> <FONT color=#80ffff><EM>*</EM></FONT>
                 *           
    <FONT color=#4299d2>         *</FONT>
                     
<FONT color=#4299d2>*</FONT>  <FONT color=#65babe>               
*</FONT>  </FONT></P></DD></DIV>

<DIV align=center id=napis6 style="COLOR: #0000ff; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica; FONT-SIZE: 24px; FONT-WEIGHT: bold; POSITION: absolute; TOP: -50px">
<P align=center><FONT size=5><FONT color=#4299d2>*                      
*</FONT>                                 *              </FONT></P></DIV>

<DIV align=center id=napis5 style="COLOR: #0000ff; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica; FONT-SIZE: 24px; FONT-WEIGHT: bold; POSITION: absolute; TOP: -50px">
<P align=center><FONT size=5>                                    <FONT color=#4299d2>*</FONT>   </FONT>    </P></DIV>

<DIV align=center id=napis0 style="COLOR: #0000ff; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica; FONT-SIZE: 24px; FONT-WEIGHT: bold; POSITION: absolute; TOP: -50px">

<P align=center><FONT color=#4299d2 size=5>    
          </FONT><FONT
color=#00ffff size=5> * </FONT><FONT color=#4299d2
size=5>       *    </FONT><FONT
color=#00ffff size=5>*</FONT><FONT color=#4299d2
size=5>         </FONT><FONT
color=#0000ff size=5>*</FONT><FONT color=#4299d2
size=5>       </FONT><FONT color=#80ffff
size=5>*</FONT><FONT color=#4299d2
size=5>            </FONT><FONT
color=#00ffff size=5> *</FONT><FONT color=#4299d2
size=5>     *   </FONT><FONT color=#80ffff
size=5>*</FONT><FONT color=#4299d2 size=5>     
</FONT><FONT color=#0000ff size=5>*</FONT><FONT color=#4299d2 size=5>   *    </FONT></P></DIV>

<DIV align=center id=napis style="COLOR: #0000ff; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica; FONT-SIZE: 24px; FONT-WEIGHT: bold; POSITION: absolute; TOP: -50px">
<P align=center><FONT color=#80ffff size=5>*</FONT><FONT color=#4299d2 size=5>     
            
 *       *     
      </FONT><FONT color=#ffffff size=5>*</FONT><FONT color=#4299d2 size=5>         
    *          
   </FONT><FONT color=#00ffff size=5>*</FONT><FONT color=#4299d2 size=5>        *       
*       </FONT></P></DIV>

<DIV align=center id=napis3 style="COLOR: #0000ff; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica; FONT-SIZE: 24px; FONT-WEIGHT: bold; POSITION: absolute; TOP: -50px">
<P align=center><FONT color=#4299d2
size=5>                               
                    
    *
                 </FONT><FONT color=#80ffff size=5>*</FONT></P></DIV>

<DIV align=center id=napis1 style="COLOR: #0000ff; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica; FONT-SIZE: 24px; FONT-WEIGHT: bold; POSITION: absolute; TOP: -50px">
<P align=center> <FONT color=#4299d2 size=5> 
              
 </FONT><FONT color=#0000ff size=5> *</FONT><FONT color=#4299d2 size=5>      
              
 *         
                           </FONT></P></DIV>

<DIV align=center id=napis2 style="COLOR: #0000ff; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica; FONT-SIZE: 24px; FONT-WEIGHT: bold; POSITION: absolute; TOP: -50px">
<P align=center><FONT color=#4299d2 size=5>*
                                </FONT><FONT
color=#80ffff size=5> *</FONT><FONT color=#4299d2
size=5>                                                             </FONT><FONT color=#00ffff size=5>  *</FONT></P></DIV>

<DIV align=center id=napis4 style="COLOR: #0000ff; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica; FONT-SIZE: 24px; FONT-WEIGHT: bold; POSITION: absolute; TOP: -50px">
<P align=left><FONT color=#4299d2 size=5>      
                                         
   *
                            
</FONT><FONT color=#80ffff size=5>*</FONT></P></DIV>

<DIV align=center id=napis15 style="COLOR: #0000ff; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica; FONT-SIZE: 24px; FONT-WEIGHT: bold; POSITION: absolute; TOP: 50px">
<P align=left><FONT color=#4299d2 size=5>      
                                         
   </FONT><FONT color=#80ffff size=5>*</FONT><FONT color=#4299d2 size=5>
                            
*</FONT></P></DIV>
<SCRIPT language=Javascript>
<!--
done = 0;
krok = 2;
z=0;
z0=-50;
z1=-100;
z2=-150;
z3=-200;
z4=-250;
z5=-300;
z6=-350;
z7=-400;
z8=-450;
z9=-100;
z10=-150;
z11=-200;
z15=50;
z12=-300;
z_mik=150;
wys=320;
licznik=0;
x=0;
x1=x2=x3=x4=x5=x6=x7=x8=x;
x12=0;
x11=0;
x10=0;
x_mik=-200;
x9=0;
krokz=1;
krokz1=2;
browser = (((navigator.appName == "Netscape") && (parseInt(navigator.appVersion) >= 3 )) ||
((navigator.appName == "Microsoft Internet Explorer") && (parseInt(navigator.appVersion)>=3 )));

function ruch(x,z,z15,z0,z1,z2,z3,z4,z5,z6,z7,z8,z9,z10,z11,z12)
{
if (browser){
if(document.layers)
{

document.layers["napis8"].left=x8;
document.layers["napis8"].top=z8;
document.layers["napis15"].top=z15;
document.layers["napis7"].left=x;
document.layers["napis7"].top=z7;
document.layers["napis6"].left=x;
document.layers["napis6"].top=z6;
document.layers["napis5"].left=x;
document.layers["napis5"].top=z5;
document.layers["napis"].left=x;
document.layers["napis"].top=z ;
document.layers["napis0"].left=x;
document.layers["napis0"].top=z0;
document.layers["napis1"].left=x;
document.layers["napis1"].top=z1;
document.layers["napis2"].left=x;
document.layers["napis2"].top=z2;
document.layers["napis3"].left=x;
document.layers["napis3"].top=z3;
document.layers["napis4"].left=x;
document.layers["napis4"].top=z4;
document.layers["napis9"].left=x;
document.layers["napis9"].top=z9;
document.layers["napis10"].left=x;
document.layers["napis10"].top=z10;
document.layers["napis11"].left=x;
document.layers["napis11"].top=z11;
document.layers["napis12"].left=x;
document.layers["napis12"].top=z12;
}

else {document.all["napis"].style.left=x;
document.all["napis"].style.top=z;
document.all["napis15"].style.top=z15;
document.all["napis0"].style.left=x;
document.all["napis0"].style.top=z0;
document.all["napis"].style.left=x;
document.all["napis"].style.top=z;
document.all["napis1"].style.left=x;
document.all["napis1"].style.top=z1;
document.all["napis2"].style.left=x;
document.all["napis2"].style.top=z2;
document.all["napis3"].style.left=x;
document.all["napis3"].style.top=z3;
document.all["napis4"].style.left=x;
document.all["napis4"].style.top=z4;
document.all["napis5"].style.left=x;
document.all["napis5"].style.top=z5;
document.all["napis6"].style.left=x6;
document.all["napis6"].style.top=z6;
document.all["napis7"].style.left=x;
document.all["napis7"].style.top=z7;
document.all["napis8"].style.left=x;
document.all["napis8"].style.top=z8;
document.all["napis9"].style.left=x;
document.all["napis9"].style.top=z9;
document.all["napis10"].style.left=x;
document.all["napis10"].style.top=z10;
document.all["napis11"].style.left=x;
document.all["napis11"].style.top=z11;
document.all["napis12"].style.left=x;
document.all["napis12"].style.top=z12
};

z0=z0+krokz;z=z+krokz;z1=z1+krokz;z2=z2+krokz;z3=z3+krokz;z4=z4+krokz;z5=z5+krokz;z6=z6+krokz;
z15=z15+krokz;z7=z7+krokz;z8=z8+krokz;z9=z9+krokz1;z10=z10+krokz1;z11=z11+krokz1;z12=z12+krokz1;
//if (licznik==0){++x};
//if (x==50) licznik=1;
//if (licznik==1){--x};
//if (x==0){licznik=0};

if(z0>wys) z0=0;
if(z>wys) z=0;
if(z4>wys) z4=0;
if(z1>wys) z1=0;
if(z2>wys) z2=0;
if(z3>wys) z3=0;
if(z15>wys) z15=0;
if(z5>wys) z5=0;
if(z6>wys) z6=0;
if(z7>wys) z7=0;
if(z8>wys+50) z8=0;
if(z9>wys+50) z9=0;
if(z10>wys) z10=0;
if(z11>wys) z11=0;
if(z12>wys) z12=0;

// window.status=x;

setTimeout('ruch('+(x)+','+z+','+z15+','+z0+','+z1+','+z2+','+z3+','+z4+','+z5+','+z6+','+z7+','+z8+','+z9+','+z10+','+z11+','+z12+')', 1);
}
}

function start()
{

ruch(1,z,z15,z0,z1,z2,z3,z4,z5,z6,z7,z8,z9,z10,z11,z12);
}

//-->

</SCRIPT>

<SCRIPT language=Javascript>
<!--
start();
//-->
</SCRIPT>
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem