Bajerny wyłącznik


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

Zamknięcie bieżącej strony poprzedzone komunikatem napomnienia wyłączającego.Nie wolno kliknąć w tym miejscu!

Do umieszczenia w obrębie HEAD:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Hide the script from old browsers --
// Michael P. Scholtis (mpscho@planetx.bloomu.edu)
// All rights reserved. December 24, 1995
// You may use this JavaScript example as you see fit, as long as the
// information within this comment above is included in your script.
function clickclose () {
alert("No i narobiłeś!...");
close();
}
// --End Hiding Here -->
</script>


Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

Nie wolno kliknąć <A HREF ="" onclick="clickclose()">w tym miejscu</a>!<BR>
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem