4zmienne


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

       Skrypt prezentuje w zasadzie menu z możliwością zmiany przycisków. Przy pomocy przycisków obrazujących strzałki w dół i górę można przesuwać przyciski, tym samym zmieniając ich kolejność, a zatem i wybór. Komunikaty pokazujące się na poniższej wersji demonstracyjnej można łatwo zamienić na adresy stron, czy wywołanie poczty, co można sprawdzić klikając na przycsku pierwszym.


Do zamieszczenia w ramach HEAD:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

<!--
//****************************
//Scrollable links buttons by Dan Patton
//Copyright (c) 1997 Dan Patton
//You may freely use, modify this script as long as the credit is given in the source.
//****************************

var n = 1
var nn = 2
var nnn = 3
var nnnn = 4 /*Add more variables if you want more buttons showing, or take them off if you want less. Remember to change the rest of the script accordingly if you do this, as well as the <INPUT> tags in the HTML.*/
var theMessages = new Array(7); {
theMessages[1] = "To jest strona pierwsza"
theMessages[2] = "To jest strona druga"
theMessages[3] = "To jest strona trzecia"
theMessages[4] = "To jest strona czwarta"
theMessages[5] = "To jest strona piąta"
theMessages[6] = "To jest strona szósta"
theMessages[7] = "To jest strona siódma" /*You don't have to have this array unless you still want alert boxes appearing when the buttons are clicked.*/
}
var theValues = new Array(7); {
theValues[1] = "Pierwsza"
theValues[2] = "Druga"
theValues[3] = "Trzecia"
theValues[4] = "Czwarta"
theValues[5] = "Piąta"
theValues[6] = "Szósta"
theValues[7] = "Siódma" } //add more values and/or change them for your liking. function goup() {
if(n > 1){n = n-1
nn = nn-1
nnn = nnn-1
nnnn = nnnn-1
//If you've changed the amount of buttons showing, add your extra variables - 1 here.
update()}}
function godown() {
if(nnnn < 7) { //Change the 7 if you want more buttons
n++
nn++
nnn++
nnnn++
/*Add your extra variables, with a '++' right after them here, if you've changed the amount of buttons showing.*/
update()}
else{}}
//You could do 'window.location.href="whatever.html"' insted of the current alert boxes.
function go1() {
window.location.href="strona.html"}
function go2() {
alert(cap2)}
function go3() {
alert(cap3)}
function go4() {
alert(cap4)}
function update() {
document.form1.b1.value = theValues[n]
document.form1.b2.value = theValues[nn]
document.form1.b3.value = theValues[nnn]
document.form1.b4.value = theValues[nnnn]
cap1 = theMessages[n]
cap2 = theMessages[nn]
cap3 = theMessages[nnn]
cap4 = theMessages[nnnn]}

//******************************
//End of Scrolling links buttons script
//******************************
//-->

</SCRIPT>


Do dopisania do BODY:

onLoad="update()"


Do uamieszczenia w dowolnym miejscu:

<FORM NAME="form1">
<INPUT TYPE=BUTTON NAME="up" VALUE=" ^ " onClick="goup()"><BR>
<INPUT TYPE=BUTTON NAME="b1" VALUE="Link To Page One " onClick="go1()"><BR>
<INPUT TYPE=BUTTON NAME="b2" VALUE="Link To Page Two " onClick="go2()"><BR>
<INPUT TYPE=BUTTON NAME="b3" VALUE="Link To Page Three" onClick="go3()"><BR>
<INPUT TYPE=BUTTON NAME="b4" VALUE="Link To Page Four " onClick="go4()"><BR>
<!-- If you add extra buttons here, insert them just above this comment. You must add extra functions in the script too, presumably called go5() etc.. -->
<INPUT TYPE=BUTTON NAME="down" VALUE=" v " onClick="godown()"><BR>
</FORM>
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem