Przycisk banner


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

       Bardzo prosty skrypt pokazujący przesuwający się po przycisku komunikat. Po kliknięciu można oczywiście wywołać dowolną stronę, pocztę czy zainicjować pobieranie. Zarówno treść jak i rozmiar przycisku-bannera konfiguruje użytkownik.

Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<!SCRIPT>
<!-- START OF SCRIPT -->
<!-- For more scripts visit http://www.netpedia.com -->
<form name="form2" onSubmit=null>
<!-- Replace the 'onSubmit=null' with 'action=[blah.html]' -->
<input type="submit" name="banner" VALUE=".......Submit......." onClick="alert('Tu możesz wpisać \'action=[url]\' dla wywołania akcji!!')">
<br>
</form>
<script language="JavaScript"><!-- Jon Eyrick - scripts@actionaccess.com
// I do not take full credit for this script, I only made half of this..
var id,pause=0,position=0;

function banner() {

// variables declaration

var i,k,msg=" Submit Submit Submit Submit Submit";

// increase msg

k=(60/msg.length)+1;

for(i=0;i<=k;i++) msg+=" "+msg;

// show it to the window

document.form2.banner.value=msg.substring(position,position+60);

// set new position

if(position++==msg.length) position=0;

// repeat at entered speed

id=setTimeout("banner()",150); }

// end -->
banner();
</script>
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem