Przyciski funkcyjne


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

       Zestaw przycisków funkcyjnych. Można wykorzystać zarówno cały zestaw, jak i pojedyncze, wybrane. Polecenia są bardzo proste i mogą służyć także do wykorzystania nie tylko w przyciskach, ale również w innych formach poleceń.
Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<FORM>
<INPUT TYPE="BUTTON" VALUE=" Powrót" ONCLICK="history.back(-1)">
</FORM>

<FORM>
<INPUT TYPE="BUTTON" VALUE="Przeładuj" ONCLICK="ReloadButton()">
</FORM>
<SCRIPT>
function ReloadButton(){location.href="strona.htm";}
</SCRIPT>

<FORM>
<INPUT TYPE="BUTTON" VALUE="Strona" ONCLICK="HomeButton()">
</FORM>
<SCRIPT>
function HomeButton(){location.href="strona.htm";}
</SCRIPT>

<FORM>
<INPUT TYPE="BUTTON" VALUE="Alert Message" ONCLICK="AlertButton()">
</FORM>
<SCRIPT>
function AlertButton(){window.alert("Wpisz swój własny komunikat");}
</SCRIPT>

<FORM>
<INPUT TYPE="BUTTON" VALUE="Listwa statusu" ONCLICK="StatusButton()">
</FORM>
<SCRIPT>
function StatusButton(){window.status="To jest tekst pokazowy, do zmiany";}
</SCRIPT>

<FORM>
<INPUT TYPE="button" VALUE="Zmiana koloru tła" onClick="BgButton()">
</FORM>
<SCRIPT>
function BgButton(){
if (document.bgColor=='#00ffff')
{document.bgColor='#ffffff';}
else{document.bgColor='#00ffff';}
}
</SCRIPT>

<FORM>
<INPUT TYPE="BUTTON" VALUE="Nowe okno" ONCLICK="NewWindow()">
</FORM>
<SCRIPT>
function
NewWindow(){window.open("strona.htm","","height=300,width=360,status=no,location=no,toolbar=no,scrollbars=yes,directories=no,menubar=no");}
</SCRIPT>
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem