Przycisk rozwijany


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

       Dosyć ciekawy przycisk, rozwijający kolejne pozycje. Każda uruchamia oddzielną stronę WWW, ale istnieje również możliwość nawigacji we własnym serwisie, wpisując zamiast adresów URL adresy poszczególnych stron. Wszystkie parametry tego przycisku, a więc i częstowtliwość i szybkość zmian jest konfigurowalna i zależy wyłącznie od użytkownika.
Do zamieszczenia w ramach HEAD:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
//author: Jan_P@dds.nl
var timerID = null
var timerRunning = false
var charNo = 0
var charMax = 0
var lineNo = 0
var lineMax = 3
var lineArr = new Array(lineMax)
var urlArr = new Array(lineMax)

lineArr[1] = "Cream Software"
urlArr[1] = "http://www.creamsoft.com.pl/"
lineArr[2] = "Hyperionics"
urlArr[2] = "http://www.hyperionics.com"
lineArr[3] = "AltaVista"
urlArr[3] = "http://www.altavista.com"

var lineText = lineArr[1]
function StartShow() {
StopShow()
ShowLine()
timerRunning = true
}
function FillSpaces() {
for (var i = 1; i <= lineWidth; i++) {
spaces += " "
}
}
function StopShow() {
if (timerRunning) {
clearTimeout(timerID)
timerRunning = false
}
}
function ShowLine() {
if (charNo == 0) { // Next line
if (lineNo < lineMax) {
lineNo++
}
else {
lineNo = 1
}
lineText = lineArr[lineNo]
charMax = lineText.length
}
if (charNo <= charMax) { // Next char
document.formDisplay.buttonFace.value = lineText.substring(0, charNo)
charNo++
timerID = setTimeout("ShowLine()", 100)
}
else {
charNo = 0
timerID = setTimeout("ShowLine()", 3000)
}
}
function GotoUrl(url)
{
top.location.href = url
}
// end hide -->
</SCRIPT>


Do zamieszczenia w dowolnym miejscu:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
document.write("<FORM NAME=\"formDisplay\">");
document.write("<INPUT TYPE=\"BUTTON\" NAME=\"buttonFace\" VALUE=\"&{lineText}\" SIZE=\"18\"
onClick=\"GotoUrl(urlArr[lineNo])\">");
document.write("</FORM>");
StartShow();
//-->
</SCRIPT>
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem