Akceptacja odwiedzin


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

       Komunikat, który otwiera się w momencie ładowania strony i zostawia użytkownikowi wybór, czy chce tą stronę otworzyć, czy też nie. Jeżeli zostanie zaakceptowany wybór, strona się otworzy, w przeciwnym wypadku nastąpi przeskok do ostatniego położenia w historii skoków. Skrypt można umieścić w dowolnym miejscu strony.Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
//modified by Coffeecup.com
function Info()

{if (!confirm("Ta strona jest o ogromnej objętości. Kliknij <OK>, jeżeli chcesz ją uruchomić - kliknij <Anuluj>, jeżeli nie chcesz."))
history.go(-1);return " "}
document.writeln(Info())
<!--End-->
</script>
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem