Niewłaściwe otwarcie


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

       Informacja dla webmastera: Ta informacja powyżej jest wyświetlana tylko wtedy gdy strona ramkowa zawierająca ten skrypt jest otwierana nie jako ramka, lecz w pełnym oknie przeglądarki. Skrypt należy umieścić na stronie będącej jednym z elementów układu wieloramkowego. Przy prawidłowym otwarciu okna, czyli w ramce, komunikat nie zostanie wyświetlony. Jeżeli jednak ktoś otworzy taką stronę pełnoekranowo, komunikat się wyświetli jak poniżej.
Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<script language="javascript">
<!-- hide

if (self==parent) {
document.write('<P><font color="#ff000"><b>Uwaga! To jest tylko ramka, będąca częścią większego serwisu! Proszę przejść do <a href="http://www...">strony głównej</a>! </b></font></P>')};

// end hide -->
</script>
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem