Tło muzyczne w okienku


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

       Bardzo prosty skrypt uruchamiający małe okienko, które powoduje odtwarzanie dźwięku w tle. Po jego zamknięciu muzyka zostaje wyłączona. Można również w każdej chwili ponownie wywołać okienko z muzyką, co czyni skrypt bardziej użytecznym.Uruchom

Do zamieszczenia dowolnym miejscu:

<script language="Javascript">
<!--
function loadToolbar(){ window.open('muztlo.htm','MMB','toolbar=no,location=no,directories=no,status=no,menubar=no,scrollbars=no,resizable=no,width=150,height=50');
}
// -->
</script>


Do umieszczenia w obrębie BODY:

onLoad="loadToolbar()"


Do umieszczenia w dodatkowym pliku HTML:

<bgsound src="jazzball.mid" loop=0>
<h3>Taki miły jazz</h3>

<P ALIGN="RIGHT"><a href="javascript:window.close()"><small>Zamknij</small></a></P>


Ewentualne dodatkowe wywołanie:

<A HREF="javascript:loadToolbar()">Uruchom</A>
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem