Dźwięki tła


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

       Odtwarzanie dźwięku w tle po uruchomieniu strony. Skrypt zoptymalizowany jest dla trzech głównych przeglądarek.Do zamieszczenia w ramach HEAD:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

<!-- Script by Kipp W. Shinabarger (kipps@bigfoot.com) -->

<!-- Begin
var MSIE=navigator.userAgent.indexOf("MSIE");
var NETS=navigator.userAgent.indexOf("Netscape");
var OPER=navigator.userAgent.indexOf("Opera");
if((MSIE>-1) || (OPER>-1)) {
document.write("<BGSOUND SRC=sound.mid LOOP=INFINITE>");
} else {
document.write("<EMBED SRC=sound.mid AUTOSTART=TRUE ");
document.write("HIDDEN=true VOLUME=100 LOOP=TRUE>");
}
// End -->
</SCRIPT>
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem