Menu rozwijane


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

       Bardzo sprawne i niezwykle sympatyczne i całkowicie konfigurowalne menu rozwijane za pomocą prostego wywołania, lub osadzone na dowolnej grafice. Można sobie samemu ustalić efekt graficzny, w jaki menu będzie się rozwijało, do czego służy pozycja w stylach. Jest to Transition=, do którego po znaku równości dodaje się cyfrę w zakresie od 1 do 20 (tyle jest efektów rozwijania menu). Można dodać cyfrę większą, ale sekwencja efektów powtarzana jest od nowa. Jest to naprawdę dobre menu.Menu

Do zamieszczenia w ramach HEAD:

<style>
<!--
#wrapper{position:relative; height:30px}
#wrapper2{position:absolute}
#coffeemenu03{filter:revealTrans(Duration=0.5,Transition=12) visibility:hide}
-->
</style>


Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<TABLE WIDTH=100% BORDER=0 ALIGN="CENTER">
<COL SPAN=3>
<TR>
<TD WIDTH=35%> </TD>
<TD WIDTH=50%>

<ilayer id="coffeemenu01" height=35px>
<layer id="coffeemenu02" visibility=show>
<span id="wrapper">
<span id="wrapper2" onClick="dropit2();event.cancelBubble=true;return false">
<a href="notthisbrowser.html" title="Kliknij, żeby wywołać menu">
<FONT SIZE="+2" COLOR="#6C3800"><B>Menu</B></FONT>
</a></span></span></layer></ilayer>

<script language="JavaScript1.2">
var enableeffect=true
var selection=new Array()
selection[0]='<center>Pozycja 1 menu'
selection[1]='<div>——————</div>'
selection[2]='Pozycja 2 menu'
selection[3]='<div>——————</div>'
selection[4]='Pozycja 3 menu</center>'

if (document.layers) document.coffeemenu01.document.coffeemenu02.visibility='show'
function dropit2(){if (document.all){coffeemenu03.style.left=document.body.scrollLeft+event.clientX-event.offsetX
coffeemenu03.style.top=document.body.scrollTop+event.clientY-event.offsetY+18
if (coffeemenu03.style.visibility=="hidden"){if (enableeffect) coffeemenu03.filters.revealTrans.apply()
coffeemenu03.style.visibility="visible"
if (enableeffect) coffeemenu03.filters.revealTrans.play()}else{hidemenu()}}}
function dropit(e){if (document.coffeemenu03.visibility=="hide") document.coffeemenu03.visibility="show"
else document.coffeemenu03.visibility="hide"
document.coffeemenu03.left=e.pageX-e.layerX
document.coffeemenu03.top=e.pageY-e.layerY+19
return false}
function hidemenu(){if (enableeffect)coffeemenu03.filters.revealTrans.stop()
coffeemenu03.style.visibility="hidden"}
function hidemenu2(){document.coffeemenu03.visibility="hide"}if
(document.layers){document.coffeemenu01.document.coffeemenu02.captureEvents(Event.CLICK)
document.coffeemenu01.document.coffeemenu02.onclick=dropit}else if
(document.all)document.body.onclick=hidemenu
</script>
<div id="coffeemenu03"
style="position:absolute;left:0;top:0;layer-background-color:#C0C0C0;background-color:#C0C0C0;width:120;visibility:hidden;border:2px solid black;padding:0px">
<script language="JavaScript1.2">
if (document.all)coffeemenu03.style.padding='4px'
for (i=0;i<selection.length;i++)document.write(selection[i])
</script></div>
<script language="JavaScript1.2">
if (document.layers){document.coffeemenu03.captureEvents(Event.CLICK)
document.coffeemenu03.onclick=hidemenu2}
</script>

</TD>
<TD WIDTH=20%> </TD>
</TR>
</TABLE>

Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem