Menu graficzne 1


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

       Menu wykorzystujące obrazy przycisków graficznych. Jest bardzo proste, a jednak niezwykle efektowne i efektywne. Pozwala na zbudowanie dowolnej ilości przycisków zmieniających swój wygląd po naprowadzeniu na nie kursora.


Tekst przykładowy
Tekst przykładowy
Tekst przykładowy
Tekst przykładowy
Do dopisania do BODY:

onload="init()"


Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<script language="JavaScript">
<!--
var appver=0;
var any=0;

function init()
{
any=navigator.appVersion;
appver=eval(any.charAt(0));
if(appver>2)
{
a1_off=new Image();
a1_off.src="bk1.gif";
a1_on=new Image();
a1_on.src="bk2.gif";

a2_off=new Image();
a2_off.src="bk1.gif";
a2_on=new Image();
a2_on.src="bk2.gif";

a3_off=new Image();
a3_off.src="bk1.gif";
a3_on=new Image();
a3_on.src="bk2.gif";

a4_off=new Image();
a4_off.src="bk1.gif";
a4_on=new Image();
a4_on.src="bk2.gif";
}
}

function change(imgObj,imgSrc)
{
if(appver>2)
{
document.images[imgObj].src=eval(imgSrc + ".src");
}
}
//-->
</script>

<A HREF="#" onmouseover="change('a1','a1_on'); self.status='Linia statusu'; return true" onmouseout="change('a1','a1_off')" title="Tekst przykładowy"><IMG SRC="bk1.gif" WIDTH="60" HEIGHT="60" BORDER="0" ALIGN="MIDDLE" name="a1"></A> — <FONT COLOR="#009040">Tekst przykładowy</FONT>
<br>

<A HREF="#" onmouseover="change('a2','a2_on'); self.status='Linia statusu'; return true" onmouseout="change('a2','a2_off')" title="Tekst przykładowy"><IMG SRC="bk1.gif" WIDTH="60" HEIGHT="60" BORDER="0" ALIGN="MIDDLE" name="a2"></A> — <FONT COLOR="#904800">Tekst przykładowy</FONT>
<br>

<A HREF="#" onmouseover="change('a3','a3_on'); self.status='Linia statusu'; return true" onmouseout="change('a3','a3_off')" TITLE="Tekst przykładowy"><IMG SRC="bk1.gif" WIDTH="60" HEIGHT="60" BORDER="0" ALIGN="MIDDLE" name="a3"></A> — <FONT COLOR="#006C90">Tekst przykładowy</FONT>
<BR>

<A HREF="#" onmouseover="change('a4','a4_on'); self.status='Linia statusu'; return true" onmouseout="change('a4','a4_off')" TITLE="Tekst przykładowy"><IMG SRC="bk1.gif" WIDTH="60" HEIGHT="60" BORDER="0" ALIGN="MIDDLE" name="a4"></A> — <FONT COLOR="#B400B4">Tekst przykładowy</FONT>
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem