Menu graficzne 2


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

       Menu graficzne wykorzystujące napisy na odpowiedniego kształtu obrazkach tak, że wygląda to jak jednolita płaszczyzna, na której pod wpływem kursora myszki rozjaśniają się napisy. W dowolnym edytorze graficznym można to menu przystosować do swoich potrzeb, również zmienić ilość pozycji.


News
Wiedza
Tech
Artykuły
Multimedia
Download
Klub
Linki

Do dodania do BODY::

onload="init()"


Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<script language="JavaScript">
<!--
var appver=0;
var any=0;

function init()
{
any=navigator.appVersion;
appver=eval(any.charAt(0));
if(appver>2)
{
a1_off=new Image();
a1_off.src="news.gif";
a1_on=new Image();
a1_on.src="news_on.gif";

a2_off=new Image();
a2_off.src="wiedza.gif";
a2_on=new Image();
a2_on.src="wiedza_on.gif";

a3_off=new Image();
a3_off.src="tech.gif";
a3_on=new Image();
a3_on.src="tech_on.gif";

a4_off=new Image();
a4_off.src="art.gif";
a4_on=new Image();
a4_on.src="art_on.gif";

a5_off=new Image();
a5_off.src="mmedia.gif";
a5_on=new Image();
a5_on.src="mmedia_on.gif";

a6_off=new Image();
a6_off.src="dload.gif";
a6_on=new Image();
a6_on.src="dload_on.gif";

a7_off=new Image();
a7_off.src="klub.gif";
a7_on=new Image();
a7_on.src="klub_on.gif";

a8_off=new Image();
a8_off.src="linki.gif";
a8_on=new Image();
a8_on.src="linki_on.gif";

}
}

function change(imgObj,imgSrc)
{
if(appver>2)
{
document.images[imgObj].src=eval(imgSrc + ".src");
}
}

//-->
</script>

<tr>
<td width="147"><a href="#" onmouseover="change('a1','a1_on'); window.status='Nowości na stronach !!!'" return true onmouseout="change('a1','a1_off'); window.status='' "><img src="news.gif" width="127" height="24" alt="News" border="0" name="a1"></a><br>
<a href="#" onmouseover="change('a2','a2_on'); window.status='Wiedza'" return true onmouseout="change('a2','a2_off'); window.status='' "><img src="wiedza.gif" width="127" height="25" alt="Wiedza" border="0" name="a2"></a><br>
<a href="#" onmouseover="change('a3','a3_on');window.status='Dział techniczny'"
return true onmouseout="change('a3','a3_off'); window.status='' "><img src="tech.gif" width="127" height="26" alt="Tech"
border="0" name="a3"></a><br>
<a href="#" onmouseover="change('a4','a4_on');window.status='Artykuły'"
return true onmouseout="change('a4','a4_off'); window.status='' "><img src="art.gif" width="127" height="26" alt="Artykuły" border="0" name="a4"></a><br>
<a href="#" onmouseover="change('a5','a5_on');window.status='Multimedia'"
return true onmouseout="change('a5','a5_off'); window.status='' "><img src="mmedia.gif" width="127" height="24"
alt="Multimedia" border="0" name="a5"></a><br>
<a href="#" onmouseover="change('a6','a6_on');window.status='Download'"
return true onmouseout="change('a6','a6_off'); window.status='' "><img src="dload.gif" width="127" height="27"
alt="Download" border="0" name="a6"></a><br>
<a href="#" onmouseover="change('a7','a7_on');window.status='Garaż i strony klubowe'"
return true onmouseout="change('a7','a7_off'); window.status='' "><img src="klub.gif" width="127" height="25" alt="Klub"
border="0" name="a7"></a><br>
<a href="#" onmouseover="change('a8','a8_on');window.status='Strony w kraju i na świecie'"
return true onmouseout="change('a8','a8_off'); window.status='' "><img src="linki.gif" width="127" height="20" alt="Linki"
border="0" name="a8"></a></td>
</tr>
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem