Menu w oknie


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

       Dosyć proste, ale skuteczne menu, którego pozycje znajdują się w oknie dialogowym, a krótkie ich opisy w polu poniżej. Menu jest proste zarówno w użyciu, jak i nieskomplikowane z punktu widzenia budowy. Bardzo łatwo dodaje się nowe pozycje i modyfikuje stare. Pole z menu może zawierać praktycznie dowolną ilość pozycji, a ponieważ listę można przewijać, w niektórych przypadkach jest to menu niezastąpione.

Do zamieszczenia w ramach HEAD:

<script language="JavaScript">
<!--
function go_to_station(){
if (document.stationform.stationselect.options[0].selected)
{ window.location.href = "http://www.filmzone.com/SpaceGhost/cartoonnet.html";}
else if (document.stationform.stationselect.options[1].selected)
{ window.location.href = "http://www.discovery.com";}
else if (document.stationform.stationselect.options[2].selected)
{ window.location.href = "http://www.cs.brandeis.com";}
else if (document.stationform.stationselect.options[3].selected)
{ window.location.href = "http://www.qvc.com";}
else if (document.stationform.stationselect.options[4].selected)
{ window.location.href = "http://www.historychannel.com";}
else if (document.stationform.stationselect.options[5].selected)
{ window.location.href = "http://www.mtv.com";}
else if (document.stationform.stationselect.options[6].selected)
{ window.location.href = "http://www.cnn.com";}
else if (document.stationform.stationselect.options[7].selected)
{ window.location.href = "http://www.aetv.com";}
else if (document.stationform.stationselect.options[8].selected)
{ window.location.href = "http://www.amctv.com";}
else if (document.stationform.stationselect.options[9].selected)
{ window.location.href = "http://www.bravotv.com";}
else if (document.stationform.stationselect.options[10].selected)
{ window.location.href = "http://www.c-span.org";}
else if (document.stationform.stationselect.options[11].selected)
{ window.location.href = "http://www.comcentral.com";}
else if (document.stationform.stationselect.options[12].selected)
{ window.location.href = "http://espnet.sportszone.com";}
else if (document.stationform.stationselect.options[13].selected)
{ window.location.href = "http://www.fxnetworks.com";}
else if (document.stationform.stationselect.options[14].selected)
{ window.location.href = "http://www.hbohomevideo.com";}
else if (document.stationform.stationselect.options[15].selected)
{ window.location.href = "http://www.scifi.com";}
else if (document.stationform.stationselect.options[16].selected)
{ window.location.href = "http://showtimeonline.com";}
else if (document.stationform.stationselect.options[17].selected)
{ window.location.href = "http://vh1.com";}
else if (document.stationform.stationselect.options[18].selected)
{ window.location.href = "http://www.weather.com";}
else if (document.stationform.stationselect.options[19].selected)
{ window.location.href = "http://www.disneychannel.com";}

return true;
}

function textValue(){
var stationInteger, stationString
stationInteger=document.stationform.stationselect.selectedIndex
stationString=document.stationform.stationselect.options[stationInteger].text
document.stationform.stationtext.value = "Uruchom *" + stationString + "* w tym samym oknie" }

//-->
</script>


Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<form name="stationform">
<select name="stationselect" onChange="textValue()" multiple size="5">
<option>CartoonNet
<option>Discovery Channel
<option>Warner Brothers Network
<option>QVC
<option>History Channel
<option>MTV
<option>CNN
<option>A&E
<option>American Movie Classics(AMC)
<option>Bravo
<option>C-SPAN
<option>Comedy Central
<option>ESPN
<option>fX
<option>HBO
<option>Sci-Fi Channel
<option>Showtime
<option>VH-1
<option>Weather Channel
<option>Disney Channel
</select>

<br><p>
<input type="button" name="stationbutton" value="Uruchom!" onClick="go_to_station()">
<p>
<input type="text" name="stationtext" value="" size="65%" maxlength="80">
<p>
</form>
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem