Menu z opisem


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

       Proste menu, ale w wielu przypadkach niezastąpione. Poszczególne pozycje mogą być umieszczane bądź jakko zwykły tekst, bądź jako grafika – to zależy od inwencji użytkownika. Po naprowadzeniu kursora na napis lub grafikę określonej pozycji w górnym polu pokazuje się tytuł owej pozycji, zaś w dolnym jej opis. Proste, ale skuteczne.Moje odsyłacze

Pierwsza pozycja
Druga pozycja
Trzecia pozycja

Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<table width=510 border=0>
<tr>
<td width=305 align=left>

<script language="JavaScript">
<!--
// please keep these lines on when you copy the source
// made by: Nicolas - http://www.geocities.com/ResearchTriangle/1500

function thetext(txt) {
document.theform.thetext.value = txt
return true;
}

// -->
</script>
<script language="JavaScript">
<!--
// please keep these lines on when you copy the source
// made by: Nicolas - http://www.geocities.com/ResearchTriangle/1500

function atext(txt) {
document.aform.atext.value = txt
return true;
}

// -->
</script>
<H3>Moje odsyłacze</H3>
<a href="#" onmouseover='thetext("Pierwsza pozycja"); atext("Po kliknięciu nastąpi połączenie z pozycją przypisaną do opisu pierwszego")' target=_top>Pierwsza pozycja</a><br>
<a href="#" onmouseover='thetext("Druga pozycja"); atext("Po kliknięciu nastąpi połączenie z pozycją przypisaną do opisu drugiego")' target=_top>Druga pozycja</a><br>
<a href="#" onmouseover='thetext("Trzecia pozycja"); atext("Po kliknięciu nastąpi połączenie z pozycją przypisaną do opisu trzeciego")' target=_top>Trzecia pozycja</a><br>

<form name="theform">
<input type="text" name="thetext" size=40>
</form>
<form name="aform">
<TEXTAREA rows=5 cols=30 wrap="virtual" NAME="atext">
</TEXTAREA>
</form>
<center></center>
</td>
</tr>
</table>
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem