Menu paskowe


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

       Ciekawe menu, którego pozycje pokazują się kolejno, w tempie i z opóźnieniem określonym przez użytkownika. Konfiguracja jest prosta, i sprowadza się do odpowiedniego ustawienia parametrów w stylach. W niektórych przypadkach może być niezwykle użyteczne.Inicjowanie...

Do zamieszczenia w ramach HEAD:

<style>
<!--
#msgline{
position:relative;
layer-background-color:black;
width:400;
height:12;
}

#msgtext{
background-color:black;
position:absolute;
border: 1px solid yellow;
width:400;
height:12;
}

.msgtextfont{
font:bold 16px Times New Roman;
postition:absolute;
left:5px;
text-decoration:none;
color:white;
}

.msgtextfont a{
color:white;
text-decoration:none;
}
-->
</style>


Do dodania do BODY:

onload="if (document.all||document.layers) {regenerate2();update()}"


Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<div id="msgline">
<div id="msgtext" class="msgtextfont">Inicjowanie...</div>
</div>

<script language="JavaScript1.2">

var speed=4000
var news=new Array()
news[0]="<a href='#'>Pozycja pierwsza</a>"
news[1]="<a href='#'>Pozycja druga</a>"
news[2]="<a href='#'>Pozycja trzecia</a>"
news[3]="<a href='#'>Pozycja czwarta</a>"

i=0
if (document.all)
tickerobject=document.all.msgtext.style
else
tickerobject=document.msgline.document
function regenerate(){
window.location.reload()
}
function regenerate2(){
if (document.layers)
setTimeout("window.onresize=regenerate",450)
}

function update(){
BgFade(0xff,0xff,0xff, 0x00,0x00,0x00,10);
if (document.layers){
document.msgline.document.msgtext.document.write('<span class="msgtextfont">'+news[i]+'</span>')
document.msgline.document.msgtext.document.close()
}
else
document.all.msgtext.innerHTML=news[i]

if (i<news.length-1)
i++
else
i=0
setTimeout("update()",speed)
}

function BgFade(red1, grn1, blu1, red2,
grn2, blu2, steps) {
sred = red1; sgrn = grn1; sblu = blu1;
ered = red2; egrn = grn2; eblu = blu2;
inc = steps;
step = 0;
MsgDither();
}
function MsgDither() {
var epct = step/inc;
var spct = 1 - epct;
if (document.layers)
tickerobject.bgColor =
Math.floor(sred * spct + ered *
epct)*256*256 +
Math.floor(sgrn * spct + egrn * epct)*256 +
Math.floor(sblu * spct + eblu * epct);
else
tickerobject.backgroundColor=
Math.floor(sred * spct + ered *
epct)*256*256 +
Math.floor(sgrn * spct + egrn * epct)*256 +
Math.floor(sblu * spct + eblu * epct);
if ( step < inc ) {
setTimeout('MsgDither()',50);
}
step++;
}

</script>
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem