Menu w polu


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

       Niezwykle proste, zarówno w używaniu jak i konfiguracji, menu umieszczone jako tekst w polu tekstowym. Wybranie pozycji polega na kliknięciu na przycisku w momencie, gdy w polu znajduje się pożądany opis. Ponieważ pole można powiększać, przeto opisy poszczególnych pozycji mogą być bardzo obszerne. Pozycje menu zmieniają się po czasie ustalonym przez użytkownika. Jego wadą jest to, że tekstu w polu nie można formatować.Wybierz...
Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<form name="slideshow">
<h3>Wybierz...</h3>
<textarea rows="5" name="S1" cols="30" wrap="virtual"></textarea><br>
<br><input type="button" value="Uruchom" name="B1"
onClick="window.location=messagelinks[curmsg]"></p>
</form>

<script>

/*
Message Slideshow-
By Website Abstraction (www.wsabstract.com)
Over 200+ free JavaScripts here
*/

var curmsg=-1
var messages=new Array()
messages[0]="Przykładowy tekst umieszczony jako pierwszy"
messages[1]="Przykładowy tekst umieszczony jako drugi"
messages[2]="Przykładowy tekst umieszczony jako trzeci"
//add more messages as desired

var messagelinks=new Array()
messagelinks[0]="strona.htm"
messagelinks[1]="strona.htm"
messagelinks[2]="#strona.htm"
//add more links as indicated by the number of messages

function slidemessage(){
if (curmsg<messages.length-1)
curmsg++
else
curmsg=0
document.slideshow[0].value=messages[curmsg]
setTimeout("slidemessage()",4000)
}
slidemessage()
</script>
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem