Menu polsujące


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

       Interesujące menu, pokazujące poszczególne pozycje przez określony przez użytkownika czas. Wybór polega na kliknięciu wyboru w momencie jego pokazania. Konfiguracja jest bardzo posta, wystarczy zmienić dane w odpowiednich polach. Może zawierać dowolną ilość pozycji, ale większa ilość jest niewskazana ze względów praktycznych.

Do zamieszczenia w ramach HEAD:

<script language="JavaScript1.2">
/********************************************************************************
This script is made by and copyrighted to Thomas Brattli at www.bratta.com
Visit for more great scripts.
This may be used freely as long as this msg is intact!
********************************************************************************
Browsercheck:*/
ie=document.all?1:0
n=document.layers?1:0

//The delay between the fades (in milliseconds) smaller value gives less time:
betweendelay=1000

//Do you wan't it to start over on the first one when it's gone trought all the news?
//(set to 0 if not)
var loop=1

//What font do you wan't it use?
FontFace='times news roman'

//What font-size (in pixel)?
FontSize=13

//Do you wan't it to fade out aswell? 1 for on, 0 for off
fadeback=1

//Set the colors, first color is same as background, last color is the color it stops at:
//You can have upto 7 colors, set the ones you wan't use to 0
colors=new Array()
colors[0]='#FFFFFF'
colors[1]='#EEEEEE'
colors[2]='#CCCCCC'
colors[3]='#999999'
colors[4]='#666666'
colors[5]='#333333'
colors[6]='#000000'

//This is the news you wanna have, set the link and the text. If you don't wan't it to link anywhere
//use a # as the link
news=new Array()
//Copy there three lines and change the info and numbers to get more news.
news[0]=new Array()
news[0]["text"]="Pierwszy tekst. W tym miejscu można wpisać dowolny tekst, ograniczony jedynie potrzebami."
news[0]["link"]="#"

news[1]=new Array()
news[1]["text"]="Drugi tekst. W tym miejscu można wpisać dowolny tekst, ograniczony jedynie potrzebami."
news[1]["link"]="#"

news[2]=new Array()
news[2]["text"]="Trzeci tekst. W tym miejscu można wpisać dowolny tekst, ograniczony jedynie potrzebami."
news[2]["link"]="#"

/*Dont change anything below this!
*********************************************************************************/
fadeInit=new Function("oNews=new makeObj('divNews','divCont'); fadeNews(0)")
function makeObj(obj,nest){
nest=(!nest) ? '':'document.'+nest+'.'
this.css=(n) ? eval(nest+'document.'+obj):eval(obj+'.style')
this.writeref=(n) ? eval(nest+'document.'+obj+'.document'):eval(obj);
this.fadeIt=b_fadeIt
this.obj = obj + "Object"; eval(this.obj + "=this")
}
function b_fadeIt(text,link,font,size,speed,fn,num,c0,c1,c2,c3,c4,c5,c6){
if(num<arguments.length && arguments[num]!=0){
writetext='<a href="'+link+'" style="text-decoration:none; font-size:'+size+'px">'
+'<font face="'+font+'" color="'+arguments[num]+'">'+text+'</font></a>'
if(n){this.writeref.write(writetext); this.writeref.close()}
if(ie) this.writeref.innerHTML=writetext
num++
setTimeout(this.obj+'.fadeIt("'+text+'","'+link+'","'+font+'",'+size+','+speed+',"'
+fn+'",'+num+',"'+c0+'","'+c1+'","'+c2+'","'+c3+'","'+c4+'","'+c5+'","'+c6+'")',speed)
}else setTimeout('eval('+fn+')',betweendelay)
}
function fadeNews(num){
if(num<news.length){
fn=fadeback?'fadeBack('+num+')':'fadeNews('+(num+1)+')';
oNews.fadeIt(news[num]["text"],news[num]["link"],FontFace,FontSize,100,fn,7,
colors[0],colors[1],colors[2],colors[3],colors[4],colors[5],colors[6])
}else if(loop)fadeNews(0)
}
function fadeBack(num){
if(num>=0){
oNews.fadeIt(news[num]["text"],news[num]["link"],FontFace,FontSize,100,'fadeNews('+(num+1)
+')',7,colors[6],colors[5],colors[4],colors[3],colors[2],colors[1],colors[0])
}
}
onload=fadeInit;
</script>


Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<div id="divCont" style="position:absolute; width:250; height:200; left:15; top:15">
<div id="divNews" style="position:absolute">
<script>//We gotta write something here so netscape will make it
//be the correct size, but we will only write if it's a 4.x browser
if(document.all || document.layers) document.write("dummy text, dummy"
+"text, you can place you fist news or a welcome msg or something here."
+"If you place these layers inside a table or something you can also"
+"use this as the msg that browsers that doesn't suport dhtml will see.")
</script>
</div>
</div>
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem