Menu roletowe


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

       Bardzo ładne i dosyć proste w użyciu menu rozwijane w efektowne rolety. Jego zaletą jest to, że można rozwinąć wszystkie menu, nie zaś jak w innych przpadkach, gdzie rozwinięcie jednego, powduje zwinięcie wcześniej otwieranego. Jest jeszcze jedna zaleta. Rolety mogą służyć nie jako menu, ale jako rozwijane tablice informacyjne z możliwością osadzania również grafik. Rolety menu po prawidłowej instalacji skryptu widoczne są u górnej krawędzi ekranu. Naprawdę dobre i uniwersalne menu.To jest próba
Added some link to me buttons and advertising info and a new script and a new tutorial.

Remember to join the newsletter!
1-6=Menu controls
M=Menuchange
N=News
K=Key controls
P=Page control
A=Scroll down
Z=Scroll up
S=Scriptomania

Skok w dół

TEXT HERE
Do zamieszczenia w ramach HEAD:

<style>
TD{font-family:arial,helvetica; font-size:10pt}
DIV.clTopMenu{position:absolute; width:101; height:150; clip:rect(0,101,14,0); visibility:hidden; z-index:31;
layer-background-color:#EEEEEE; background-color:#EEEEEE}
DIV.clTopMenuBottom{position:absolute; width:101; height:3; clip:rect(0,101,3,0); top:11;
layer-background-color:#CECFCE; background-color:#CECFCE; z-index:2}
DIV.clTopMenuText{position:absolute; width:91; left:5; top:15; font-family:arial,helvetica; font-size:11px; background-color:#EEEEEE; z-index:1}
</style>
<script>

/********************************
Copyright (C) 1999 Thomas Brattli
This script is made by and copyrighted to Thomas Brattli at www.bratta.com
Visit for more great scripts.
This may be used freely as long as this msg is intact!
*********************************
Browsercheck:*/
ie=document.all?1:0
n=document.layers?1:0

/********************************
If you want to change the appearens on the text, background-colors, size or anything do that in the style tag above.

This menu might not be as easy to adapt to your own site, but please
play around with it before you mail me for help
**********************************/

/**********************************
Variables to set.
**********************************/
//How many menus do you have? (remember to copy and add divs in the body if you add menus)
var numberOfMenus=3
//The width on the menus (set the width in the stylesheet as well)
var mwidth=101
//Pixels between the menus
var pxBetween=10
//The first menus left position
var fromLeft=10
//The top position of the menus
var fromTop=10
//The bgColor of the bottom mouseover div
var bgColor='#CECFCE'
//The bgColor to change to
var bgColorChangeTo='#6380BC'
//The position the mouseover line div will stop at when going up!
var imageHeight=11
/*******************************
You shouldn't have to change anything below this
*******************************/
//Object constructor
function makeNewsMenu(obj,nest){
nest=(!nest) ? '':'document.'+nest+'.'
this.css=(n) ? eval(nest+'document.'+obj):eval('document.all.'+obj+'.style')
this.scrollHeight=n?this.css.document.height:eval('document.all.'+obj+'.offsetHeight')
this.moveIt=b_moveIt;this.bgChange=b_bgChange;
this.slideUp=b_slideUp; this.slideDown=b_slideDown;
this.clipTo=b_clipTo;
this.obj = obj + "Object"; eval(this.obj + "=this")
}
//Objects methods
function b_moveIt(x,y){this.x=x; this.y=y; this.css.left=this.x; this.css.top=this.y}
function b_bgChange(color){if(ie) this.css.backgroundColor=color; else this.css.bgColor=color}
function b_clipTo(t,r,b,l){
if(n){this.css.clip.top=t; this.css.clip.right=r; this.css.clip.bottom=b; this.css.clip.left=l
}else this.css.clip="rect("+t+","+r+","+b+","+l+")";
}
function b_slideUp(ystop,moveby,speed,fn,wh){
if(!this.slideactive){
if(this.y>ystop){
this.moveIt(this.x,this.y-5); eval(wh)
setTimeout(this.obj+".slideUp("+ystop+","+moveby+","+speed+",'"+fn+"','"+wh+"')",speed)
}else{
this.slideactive=false; this.moveIt(0,ystop); eval(fn)
}
}
}
function b_slideDown(ystop,moveby,speed,fn,wh){
if(!this.slideactive){
if(this.y<ystop){
this.moveIt(this.x,this.y+5); eval(wh)
setTimeout(this.obj+".slideDown("+ystop+","+moveby+","+speed+",'"+fn+"','"+wh+"')",speed)
}else{
this.slideactive=false; this.moveIt(0,ystop); eval(fn)
}
}
}
//Initiating the page, making cross-browser objects
function newsMenuInit(){
oTopMenu=new Array()
for(i=0;i<=numberOfMenus;i++){
oTopMenu[i]=new Array()
oTopMenu[i][0]=new makeNewsMenu('divTopMenu'+i)
oTopMenu[i][1]=new makeNewsMenu('divTopMenuBottom'+i,'divTopMenu'+i)
oTopMenu[i][2]=new makeNewsMenu('divTopMenuText'+i,'divTopMenu'+i)
oTopMenu[i][1].moveIt(0,imageHeight)
oTopMenu[i][0].clipTo(0,mwidth,imageHeight+3,0)
oTopMenu[i][0].moveIt(i*mwidth+fromLeft+(i*pxBetween),fromTop)
oTopMenu[i][0].css.visibility="visible"
}
}
//Moves the menu
function topMenu(num){
if(oTopMenu[num][1].y==imageHeight)
oTopMenu[num][1].slideDown(oTopMenu[num][2].scrollHeight+20,10,40,'oTopMenu['+num+'][0].clipTo(0,mwidth,oTopMenu['+num+'][1].y+3,0)','oTopMenu['+num+'][0].clipTo(0,mwidth,oTopMenu['+num+'][1].y+3,0)')
else if(oTopMenu[num][1].y==oTopMenu[num][2].scrollHeight+20)
oTopMenu[num][1].slideUp(imageHeight,10,40,'oTopMenu['+num+'][0].clipTo(0,mwidth,oTopMenu['+num+'][1].y+3,0)','oTopMenu['+num+'][0].clipTo(0,mwidth,oTopMenu['+num+'][1].y+3,0)')
}
//Changes background onmouseover
function menuOver(num){oTopMenu[num][1].bgChange(bgColorChangeTo)}
function menuOut(num){oTopMenu[num][1].bgChange(bgColor)}

//Calls the init function onload
onload=newsMenuInit;
</script>


Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<div id="divTopMenu0" class="clTopMenu"><a href="#" onmouseover="menuOver(0)"
onmouseout="menuOut(0)" onclick="topMenu(0); if(ie)this.blur(); return false"><img src="news.gif" width=101 height=12 alt="To jest próba" border=0 align="top"></a>
<div id="divTopMenuText0" class="clTopMenuText">
<q title="To jest próba działania...">Added some link to me buttons and advertising info and a new script and a new tutorial.<br><br>
Remember to join the newsletter!</q>
</div>
<div id="divTopMenuBottom0" class="clTopMenuBottom"></div>
</div>

<div id="divTopMenu1" class="clTopMenu"><a href="#" onmouseover="menuOver(1)" onmouseout="menuOut(1)" onclick="topMenu(1); if(ie)this.blur(); return false"><img src="keycontrol.gif" width=101 height=12 alt="" border=0 align="top"></a>
<div id="divTopMenuText1" class="clTopMenuText">
1-6=Menu controls<br>
M=Menuchange<br>
N=News<br>
K=Key controls<br>
P=Page control<br>
A=Scroll down<br>
Z=Scroll up<br>
S=Scriptomania<br><br>
</div>
<div id="divTopMenuBottom1" class="clTopMenuBottom"></div>
</div>
<div id="divTopMenu2" class="clTopMenu"><a href="#" onmouseover="menuOver(2)" onmouseout="menuOut(2)" onclick="topMenu(2); if(ie)this.blur(); return false"><img src="pagecontrol.gif" width=101 height=12 alt="" border=0 align="top"></a>
<div id="divTopMenuText2" class="clTopMenuText">
<center><A HREF="wizytacja.html">Wizytacja</A><BR>
<a href="#dół">Skok w dół</a></center><br>
</div>
<div id="divTopMenuBottom2" class="clTopMenuBottom"></div>
</div>

<div id="divTopMenu3" class="clTopMenu"><a href="#" onmouseover="menuOver(3)" onmouseout="menuOut(3)" onclick="topMenu(3); if(ie)this.blur(); return false"><img src="inne.gif" width=101 height=12 alt="" border=0 align="top"></a>
<div id="divTopMenuText3" class="clTopMenuText">
TEXT HERE
</div>
<div id="divTopMenuBottom3" class="clTopMenuBottom"></div>
</div>
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem