Nawigator strony


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

       Szalenie prosty skrypt stanowiący zestaw trzech przycisków służących do nawigowania po serwisie. Umieszczenie go na wszystkich stronach pozwala uniezależnić się od listwy narzędziowej Explorera i błyskawiczne dotarcie np. do strony głównej serwisu. Polecenia zawarte w skrypcie można też wykorzystać w nawigacji za pomocą poleceń tekstowych.
Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
document.write("<CENTER>");
document.write("<FORM NAME=\"History\">");
document.write("<INPUT TYPE=\"BUTTON\" VALUE=\"<<\" onClick=\"history.back()\">");
document.write("<INPUT TYPE=\"BUTTON\" VALUE=\"Strona główna\" onClick=\"location='#'\">");
document.write("<INPUT TYPE=\"BUTTON\" VALUE=\">>\" onClick=\"history.forward()\">");
document.write("</CENTER>");
// -->
</SCRIPT>
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem