Położenie dokumentu


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

       Prościutki skrypcik podający, gdzie właśnie znajduje się aktualna strona w hierarchii katalogów na serwerze lub na komputerze użytkownika. Czasem skrypt o cennej właściwości.
Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<script language="JavaScript" type="text/javascript">
<!--
document.write("Adres bieżącego dokumentu to: " + document.location);
// -->
</script>
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem