Okno rezydujące


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

       Bardzo ciekawy skrypt napisany w dHTML. Otwiera okienko z adresem strony lokalnej lub w sieci. Jego najciekawszą cechą jest, że nawet po zamknięciu strony pozostaje nadal czynne.Otwórz okno

Do zamieszczenia w ramach HEAD:

<script language="javaScript" type="text/javascript" SRC="js/pz_chromeless_2.1.js"></SCRIPT>
<script>
function openIT() {
theURL="test.html"
wname ="CHROMELESSWIN"
W=550;
H=250;
windowCERRARa = "img/close_a.gif"
windowCERRARd = "img/close_d.gif"
windowCERRARo = "img/close_o.gif"
windowNONEgrf = "img/none.gif"
windowCLOCK = "img/clock.gif"
windowREALtit = "  Task title"
windowTIT = "<font face=verdana size=1> Tytuł okna</font>"
windowBORDERCOLOR = "#000000"
windowBORDERCOLORsel = "#999999"
windowTITBGCOLOR = "#DCDCDC"
windowTITBGCOLORsel = "#333333"
openchromeless(theURL, wname, W, H, windowCERRARa, windowCERRARd, windowCERRARo, windowNONEgrf, windowCLOCK, windowTIT, windowREALtit , windowBORDERCOLOR, windowBORDERCOLORsel, windowTITBGCOLOR, windowTITBGCOLORsel)
}
</script>


Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<a href="javascript:openIT();">Otwórz okno</a>
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem