Dodatkowe okienko


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

       Bardzo prosty, w pełni konfigurowalny skrypy urucchamiający dodatkowe okno z dowolnym plikiem. Jego zaletą jest to, że można na jednej stronie zamieścić dowolną ilość odwołań do plików otwieranych w oknach, co jest przydatne np. do prezentacji grafiki lub innych, podobnych celów.




Albo

Otwórz okno







Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<FORM>
<input type="button" Value="Otwórz okienko" ONCLICK="window.open('plik.htm', 'Sample', 'toolbar=no,location=no,directories=no,status=no,menubar=no,scrollbars=no,resizable=yes,copyhistory=yes,width=500,height=400')" TITLE="Otwiera osobne okienko ze stroną testową">
</FORM>

Albo

<A HREF="#" onMouseOver="self.status='Otwórz okienko'; return true" ONCLICK="window.open('plik.htm', 'Sample', 'toolbar=no,location=no,directories=no,status=no,menubar=no,scrollbars=no,resizable=yes,copyhistory=yes,width=500,height=400')" TITLE="Otwiera osobne okienko ze stroną testową">Otwórz okno</A>




Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem