Okno z konfiguracją


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

       Skrypt pozwalający na otworzenie okna według zadanych pametrów, oraz wyznaczonej przez użytkownika zawartości. Uwaga. Przy wpisywaniu adresu URL należy wpisać: http://www. i dalej normalnie.
: Toolbar    
: Location   
: Directories
: Status     
: Menubar    
: Scrollbars 
: Resizable  
: Width 
: Height
Do zamieszczenia w ramach HEAD:

<script LANGUAGE="JAVASCRIPT">
<!-- hide
//--------------------------------------------------
// Copyright Reaz Hoque, 1996, All right reserved
// web: http://rhoque.com
// email: rhoque@rhoque.com
// This code can be used for non-profit use only if
// the copyright notice is kept.
//---------------------------------------------------

function customize(form) {

var address = document.form1.url.value;
var op_tool = (document.form1.tool.checked== true) ? 1 : 0;
var op_loc_box = (document.form1.loc_box.checked == true) ? 1 : 0;
var op_dir = (document.form1.dir.checked == true) ? 1 : 0;
var op_stat = (document.form1.stat.checked == true) ? 1 : 0;
var op_menu = (document.form1.menu.checked == true) ? 1 : 0;
var op_scroll = (document.form1.scroll.checked == true) ? 1 : 0;
var op_resize = (document.form1.resize.checked == true) ? 1 : 0;

var op_wid = document.form1.wid.value;
var op_heigh = document.form1.heigh.value;

var option = "toolbar=" + op_tool + ",location=" + op_loc_box + ",directories="
+ op_dir + ",status=" + op_stat + ",menubar=" + op_menu + ",scrollbars="
+ op_scroll + ",resizable=" + op_resize + ",width=" + op_wid + ",height="
+ op_heigh;

var new_win = window.open(address, "NewWindow", option );
}

function clear(form){

document.form1.wid.value="";
document.form1.heigh.value="";
}

// done hiding -->
</script>


Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<table WIDTH="96%" BORDER="0" CELLSPACING="5" CELLPADDING="5">
<tr>
<td WIDTH="100%"><table cellpadding="5" border="1">
<tr>
<td><form name="form1" ACTION="javascript:" METHOD="POST">
<div align="center"><center><pre><input TYPE="text" NAME="url" value="http://www." size="24">
<input TYPE="checkbox" NAME="tool" value="ON">: Toolbar    
<input TYPE="checkbox" NAME="loc_box" value="ON">: Location   
<input TYPE="checkbox" NAME="dir" value="ON">: Directories
<input TYPE="checkbox" NAME="stat" value="ON">: Status     
<input TYPE="checkbox" NAME="menu" value="ON">: Menubar    
<input TYPE="checkbox" NAME="scroll" value="ON">: Scrollbars 
<input TYPE="checkbox" NAME="resize" value="ON">: Resizable  
<input TYPE="text" NAME="wid" value size="20">: Width 
<input TYPE="text" NAME="heigh" value size="20">: Height

<input TYPE="button" VALUE="=ENTER=" OnClick="customize(this.form)">
<input TYPE="reset" VALUE="=RESET=" onClick="clear(this.form)">
</font></pre>
</center></div>
</form>
</td>
</tr>
</table>
</center></div></td>
</tr>
</table>
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem