Animowany pasek


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

       Na pasku stanu widnieje napis wpisany przez użytkownika, np. powitanie, a przed nim i po nim animowane strzałki, obie przesuwające się w kierunku napisu.Do zamieszczenia w ramach HEAD:

<script language="JavaScript">
<!-- Funny text script by Bart Jellema
var hellotext="Wpisz tutaj swój tekst ..."
var thetext=""
var started=false
var step=0
var times=1
function welcometext()
{
times--
if (times==0)
{
if (started==false)
{
started = true;
window.status = hellotext;
setTimeout("anim()",1);
}
thetext = hellotext;
}
}
function showstatustext(txt)
{
thetext = txt;
setTimeout("welcometext()",4000)
times++
}
function anim()
{
step++
if (step==7) {step=1}
if (step==1) {window.status='>==='+thetext+'===<'}
if (step==2) {window.status='=>=='+thetext+'==<='}
if (step==3) {window.status='>=>='+thetext+'=<=<'}
if (step==4) {window.status='=>=>'+thetext+'<=<='}
if (step==5) {window.status='==>='+thetext+'=<=='}
if (step==6) {window.status='===>'+thetext+'<==='}
setTimeout("anim()",200);
}
// Funny text script by Bart Jellema -->
</script>


Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
welcometext();
//-->
</SCRIPT>
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem