Dopisywanie literek


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

       Literki napisu na pasku stanu są kolejno dodawane tak, że składany jest pełny napis wybrany przez użytkownika. Niestety, napis składany jest tylko raz bezpośrednio po uruchomieniu strony i tam pozostaje.










Do zamieszczenia w ramach HEAD:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- start hide
function snapIn(jumpSpaces,position) {
var msg = "---> Wpisz tutaj swój tekst <---"
var out = ""
if (killScroll) {return false}
for (var i=0; i<position; i++)
{out += msg.charAt(i)}
for (i=1;i<jumpSpaces;i++)
{out += " "}
out += msg.charAt(position)
window.status = out
if (jumpSpaces <= 1) {
position++
if (msg.charAt(position) == ' ')
{position++ }
jumpSpaces = 100-position
} else if (jumpSpaces > 3)
{jumpSpaces *= .75}
else
{jumpSpaces--}
if (position != msg.length) {
var cmd = "snapIn(" + jumpSpaces + "," + position + ")";
scrollID = window.setTimeout(cmd,5);
} else {
scrolling = false
return false
}
return true
}
function snapSetup() {
if (scrolling)
if (!confirm('Re-initialize snapIn?')) return false
killScroll = true
scrolling = true
var killID = window.setTimeout('killScroll=false',6)
scrollID = window.setTimeout('snapIn(100,0)',10)
return true
}
var scrollID = Object
var scrolling = false
var killScroll = false
// end hide -->
</SCRIPT>


Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
snapSetup();
//-->
</SCRIPT>




Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem