Migający napis


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

       Napis na pasku stanu pojawia się i ukrywa rytmicznie. Częstotliwość tego można ustawić dowolnie, i zależy to wyłącznie od upodobań użytkownika.


Do zamieszczenia w ramach HEAD:

<script language="JavaScript">
<!--
/* MjM'S JAVA CODENAME = FLASH
This JavaScript Code was written by MjM for Hyperchat UK
I am not responsible for any damage caused by my code.
This code can be modified as long as the Author's Name is still attached.
Email : MjM@hyperchat.co.uk
Š Copyright 1996
*/
var yourwords = "Dziękuję za odwiedzenie mojej strony!";
var speed = 500;
var control = 1;
function flash()
{
if (control == 1)
{
window.status=yourwords;
control=0;
}
else
{
window.status="";
control=1;
}
setTimeout("flash();",speed);
}
// -->
</script>


Do dopisania do BODY::

onload="flash();"
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem