Podgląd napisu


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

       Dosyć spory skrypt, będący raczej zabawką lub trenażerem albo lekcją poglądową, niż by miał mieć jakieś praktyczne lub estetyczne znaczenie. Jego obsługa jest prosta, i sprowadza się do uruchamiania odpowiednich przycisków.
Do zamieszczenia w ramach HEAD:

<script language="javascript">
tid = 0;pause = 0;var to;var bcount;var tcount;
function bannerArray() { this.length = 54;
this[1] = " W";
this[2] = " We";
this[3] = " Wel";
this[4] = " Welc";
this[5] = " Welco";
this[6] = " Welcom";
this[7] = " Welcome";
this[8] = " Welcome ";
this[9] = " Welcome t";
this[10] = " Welcome to";
this[11] = " Welcome to ";
this[12] = " Welcome to I";
this[13] = " Welcome to IM";
this[14] = " Welcome to IMA";
this[15] = " Welcome to IMA S";
this[16] = " Welcome to IMA ST";
this[17] = " Welcome to IMA STU";
this[18] = " Welcome to IMA STUD";
this[19] = " Welcome to IMA STUDI ";
this[20] = " Welcome to IMA STUDIO";
this[21] = " Welcome to IMA STUDIOS";
this[22] = " Welcome to IMA STUDIOS'";
this[23] = " Welcome to IMA STUDIOS' Si";
this[24] = " Welcome to IMA STUDIOS' Sit";
this[25] = " Welcome to IMA STUDIOS' Site!"; this[26] = " ";
this[27] = " Welcome to IMA STUDIOS' Site! "; this[28] = " ";
this[29] = " Welcome to IMA STUDIOS' Site! ";
this[30] = " Welcome to IMA STUDIOS' Site! ";
this[31] = "Welcome to IMA STUDIOS' Site! ";
this[32] = "elcome to IMA STUDIOS' Site! ";
this[33] = "lcome to IMA STUDIOS' Site! ";
this[34] = "come to IMA STUDIOS' Site! ";
this[35] = "ome to IMA STUDIOS' Site! ";
this[36] = "me to IMA STUDIOS' Site!";
this[37] = "e to IMA STUDIOS' Site! ";
this[38] = "to IMA STUDIOS' Site!"; this[39] = "o IMA STUDIOS' Site! ";
this[40] = " IMA STUDIOS' Site!"; this[41] = " MA STUDIOS' Site!";
this[42] = "A STUDIOS' Site "; this[43] = "STUDIOS' Site!";
this[44] = "TUDIOS' Site!"; this[45] = "UDIOS' Site!";
this[46] = "DIOS' Site!"; this[47] = "'IOS' Site!";
this[48] = "OS' Site!"; this[49] = " S' Site!"; this[50] = "' Site!";
this[51] = " Site!"; this[52] = "ite!"; this[53] = "te!";
this[54] = " e!"; return this}function MakeArray(n) {
this.length = n; return this}banner = new bannerArray();
IMAbanner = 1;function banner1(n) {
tid=window.setTimeout("banner1(IMAbanner)",to);
f.result.value = banner[IMAbanner];
window.status = banner[IMAbanner];
IMAbanner = IMAbanner + 1; if (IMAbanner == 55) {
IMAbanner = 1;
window.clearTimeout(tid);
tid=window.setTimeout("banner1()",to);
}}function start(x) { f=x; to=60;
banner1(x);}function pausing(x) { if (pause == 0) {
pause = 1; f.P.value = "Paused";
window.clearTimeout(tid); } else {
pause = 0; f.P.value = " ";
banner1(x); }}function speedup() { if (to != 0) {
to = to-30; }}function slowdown() { to = to+30;}
function refr() { to = 90; IMAbanner = 1;}function cleartids() {
window.clearTimeout(tid);}
</script>


Do dodania do BODY:

onload="start(document.forms[0])" onunload="cleartids()"


Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<form name="banner">
<input type="button" name="Faster!" value=" Szybko! " onClick="speedup()">
<input type="button" name="Slower!" value=" Wolno!" onClick="slowdown()">
<input type="button" name="pause" value="Pauza" onclick="pausing(this.form)">
<input type="text" name="P" size=7><input type="text" name="result" size=31>
<input type="reset" name="restart" value="Odśwież" onclick="refr()">
</form>
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem