Wciągany tekst


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

       Napis na pasku najpier się pojawia, następnie jest wciągany, i tak w nieskończoność. Parametry czasowe i tekst można do woli kształtować.

Do zamieszczenia w ramach HEAD:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
var scrlStr="Wpisz swój tekst"
var width=100;
var strLen=scrlStrlength;
var pos=1-width; function type()
{ var type = "";
pos++;
if(pos==strLen) pos=1-width;
if(pos<0){ for(var i=1;
i<=Math.abs(pos);
i++) type=type+"";
type=type+scrlStr.substring(0,width-i+1);
} else type=type+scrlStr.substring(pos,pos+width);
window.status=type;
setTimeout("type()",25);
}
//-->
</SCRIPT>


Do dopisania do BODY:

onload="type(); return true"
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem