Zegar na pasku


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

       Dosyć prosty skrypcik, pokazujący na pasku stanu zegar cyfowy 24-godzinny z aktualną godziną, minutą i sekundą systemową danego komputera.Do zamieszczenia w ramach HEAD:

<script Language="JavaScript">
<!-- hide// Navigation - Stop
var timerID = null;
var timerRunning = false;
function stopclock (){
if(timerRunning)
clearTimeout(timerID);
timerRunning = false;
}
function showtime () {
var now = new Date();
var hours = now.getHours();
var minutes = now.getMinutes();
var seconds = now.getSeconds()
var timeValue = "" + ((hours >24) ? hours -24 :hours)
timeValue += ((minutes < 10) ? ":0" : ":") + minutes
timeValue += ((seconds < 10) ? ":0" : ":") + seconds
//document.clock.face.value = timeValue;
// you could replace the above with this
// and have a clock on the status bar:
window.status = timeValue;
timerID = setTimeout("showtime()",1000);
timerRunning = true;
}
function startclock () {
// Make sure the clock is stopped
stopclock();
showtime();
}
// un hide --->
</script>


Do dodania do BODY:

ONLOAD="startclock()"
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem