Mail z modyfikacją


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

       Dobry skrypt, pozwalający użytkownikowi na wpisanie w pole adresu docelowego. Skrypt sprawdza poprawność adresu i w razie uczynienia błędu generuje właściwy komunikat.Adres e-mail:  


Do zamieszczenia w ramach HEAD:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
// The JavaScript Source!! http://javascript.internet.com
// With modifications made by Cream Software
// Begin

function emailCheck() {

txt=document.isn.email.value;

if ((txt.indexOf(" ")!=-1)) {
alert("Uwaga, adres email nie może zawierać spacji!");
return;
}

if ((txt.indexOf("@")==-1)) {
alert("Uwaga, adres email musi zawierać znak '@' !");
return;
}

if (txt.indexOf("@")<2) {
alert("Uwaga, ten adres jest niepoprawny!\nProszę sprawdzić fragment przed znakiem '@' !");
return;
}

if
((txt.indexOf(".com")<5)&&(txt.indexOf(".org")<5)&&(txt.indexOf(".gov")<5)&&(txt.indexOf(".net")<5)&&(txt.indexOf(".mil")<5)&&(txt.indexOf(".edu")<5)&&(txt.indexOf(".pl")<5)) {
alert("Uwaga, ten adres jest niepoprawny!\nProszę sprawdzić fragment po znaku '@' ! Powinien on zawierać .pl, .com, .edu, .net, .org, .gov, lub .mil)");
return;
}

parent.location.href='mailto:' + txt;

}
// End -->
</SCRIPT>


Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<FORM NAME="isn">
Adres email: <INPUT TYPE="text" NAME="email" SIZE=40 VALUE=""><BR><br>
<INPUT TYPE="button" NAME="email1" VALUE=" Wyślij e-mail " onClick="emailCheck()">
</FORM>
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem