Formularz pocztowy


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

       Pełny formularz pocztowy, w którym wystarczy wpisać w pola treść i tylko wysłać. Świetne w przypadkach, w których nie chcemy, by ładował się domyślny klient poczty. Także użyteczne. Tym bardziej, że można wpisać dowolną ilość maili do listy i tylko je wybierać.Odbiorca:
Twoje nazwisko:
Twój adres email:
Ważność:
temat:
Wiadomość:
 


Do zamieszczenia w ramach HEAD:

<SCRIPT TYPE="text/javascript" LANGUAGE="JavaScript">
<!--
function msg() {
document.mailer.action = "mailto:"
mailtoandsubject = ((document.mailer.mailtoperson.options[document.mailer.mailtoperson.selectedIndex].value) + '?subject=' + document.mailer.subject.value);
}
//-->
</SCRIPT>


Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<FORM NAME="mailer" METHOD="post" ACTION="" ENCTYPE="text/plain" onSubmit="(document.mailer.action += mailtoandsubject)">
<TABLE BORDER="0">
<TR VALIGN="top">
<TD>Odbiorca:</TD>
<TD>
<SELECT NAME="mailtoperson" onChange="msg(this.form)">
<OPTION VALUE="">Wybierz odbiorcę ...
<OPTION VALUE="twoj@adres.email.pl">Twoja nazwa
<OPTION VALUE="adres_twojego@przyjaciela.pl">Nazwa Twojego przyjaciela

</SELECT>
</TD>
</TR>
<TR VALIGN="top">
<TD>Twoje nazwisko:</TD>
<TD>
<INPUT TYPE="text" SIZE="45" NAME="name" onChange="msg(this.form)">
</TD>
</TR>
<TR VALIGN="top">
<TD>Twój adres email:</TD>
<TD>
<INPUT TYPE="text" SIZE="45" NAME="email" onChange="msg(this.form)">
</TD>
</TR>
<TR VALIGN="top">
<TD>Ważność:</TD>
<TD>
<SELECT NAME="priority" onChange="msg(this.form)">
<OPTION VALUE="Normal">Zwykły
<OPTION VALUE="Urgent">Pilny
<OPTION VALUE="No Reply Needed">Nie potrzeba odpowiadać
</SELECT></TD>
</TR>
<TR VALIGN="top">
<TD>temat:</TD>
<TD><INPUT TYPE="text" SIZE="45" NAME="subject" onChange="msg(this.form)"></TD>
</TR>
<TR VALIGN="top">
<TD>Wiadomość:</TD>
<TD>
<TEXTAREA NAME="message" COLS="45" ROWS="7" WRAP="virtual" OnChange="msg(this.form)">
</TEXTAREA>
</TD>
</TR>
<TR>
<TD> </TD>
<TD><INPUT TYPE="submit" VALUE="Wyślij email teraz!">
<INPUT TYPE="reset" VALUE="Reset"></TD>
</TR>
</TABLE>
</FORM>
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem