Drukarz 1


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

       W polu „drukowane” są poszczególne słowa. Skrypt ma następujące ograniczenia: nie wolno przekroczyć 70 znaków w komunikacie, oraz nie wolno używać znaków " bo skrypt nie będzie działał.

Do zamieszczenia w ramach HEAD:

<script language="JavaScript">
<!-- begin
// 1996 by Christoph Bergmann... http://acc.de/cb
// Please keep this note...
// global variables
var max=0;
function textlist()
{
max=textlist.arguments.length;
for (i=0; i<max; i++)
this[i]=textlist.arguments[i];
}
tl=new textlist
(

"Wprowadź tutaj swój tekst"
);
var x=0; pos=0;
var l=tl[0].length;
function textticker()
{
document.tickform.tickfield.value=tl[x].substring(0,pos)+"_";
if(pos++==l)
{
pos=0;
setTimeout("textticker()",1000);
x++;
if(x==max)
x=0;
l=tl[x].length;
} else
setTimeout("textticker()",50);
}
// end -->
</script>


Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
document.write("<FORM NAME=\"tickform\">");
document.write("<INPUT TYPE=\"TEXT\" NAME=\"tickfield\" SIZE=\"30\">");
document.write("</FORM>");
textticker();
//-->
</SCRIPT>
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem