Fruwający napis


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

       Bardzo efektowny skrypt wyświetlający napis, który wędruje w górę i w dół ekranu. Może to służyć albo jako napis informacyjny, albo jako ruchomy nagłówek.Wpisz tutaj swój tekst ...

Do zamieszczenia w ramach HEAD:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- -->
<!-- JavaScript Example, freeware -->
<!-- -->
<!-- Copyright (c) 1997,98 by Wojciech Wysznacki -->
<!-- E-mail: woytek@polbox.com -->
<!-- WWW : http://www.polbox.com/w/woytek -->
<!-- -->
<!--
done = 0;
step = 4
function anim(yp,yk)
{
if(document.layers) document.layers["napis"].top=yp;
else document.all["napis"].style.top=yp;
if(yp>yk) step = -4
if(yp<60) step = 4
setTimeout('anim('+(yp+step)+','+yk+')', 35);
}
function start()
{
if(done) return
done = 1;
if(navigator.appName=="Netscape") {
document.napis.left=innerWidth/2 - 145;
anim(60,innerHeight - 60)
}
else {
napis.style.left=11;
anim(60,document.body.offsetHeight - 60)
}
}
//-->
</SCRIPT>


Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<div id='napis' style='position: absolute; top: -50; color: #D23842; font-weight:bold; font-size:36px;'>Wpisz tutaj swój tekst ...</div>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
setTimeout('start()',10);
//-->
</SCRIPT>
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem