Neonowy napis


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

       Neonowy napis ukazujący się linia po linii. Może być używany do specyficznych, dekoracyjno-informacyjnych celów. Linii można oczywiście deklarować dowolną ilość, także ich kolor, wielkość, styl, itp.

Do zamieszczenia w ramach HEAD:

<script language="JavaScript">
<!-- skrypt utworzony przez Andrzeja Iwanka www.kki.net.pl/~andyiv/ można używać po zamieszczeniu tej informacji -->

<!--
function tekstArrayInit(){
tekst=new Array(4);
tekst[0]="Pierwsza linijka";
tekst[1]="Druga linijka";
tekst[2]="Trzecia linijka";
tekst[3]="Czwarta linijka";
tekst[4]="Piąta linijka";
}

function PiszText(){
tekstArrayInit();
textToWrite+=tekst[t].substring(position,position+1);
Written="<center><font size='4' color='#FF0000'><b>"+textToWrite+"</b></font></center>";
if (document.all){
tekstSpan.innerHTML=Written
}
else{
document.layers.tekst1Span.document.write(Written);
document.layers.tekst1Span.document.close()
}
if (position==tekst[t].length-1){
t++
t=t % 5
position=0;
textToWrite="";
speed1=1000;
}
else{
position++;
speed1=50
}
setTimeout("PiszText()",speed1)
}

function AppInit(){
t=0;
textLen=0;
textToWrite="";
position=0;
PiszText();
}

window.onload=AppInit;
//-->
</script>


Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<span id="tekstSpan" style="top:0"></span><span id="tekst1Span" style="position:absolute; top:0"></span>
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem