Napis oświetlony reflektorem


Po kliknięciu nastąpi powrót do strony głównej skryptów.

       Dosyć oryginalny skrypt, pokazujący jakiś napis oświetlony przesuwającym się reflektorem. Doskonały jako nagłówek. Uwaga, ustawia się tylko w określonym przez użytkownika położeniu, które trzeba precyzyjnie ustalić.Jakiś tekścik


Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<div id='napis' style='position: absolute; text-align:center; top:220; left:200; font-size:40pt; font-weight:bold; color:#0066CC; FILTER:Light();'>Jakiś tekścik</div>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
document.bgColor = "#FFFFFF"
//-->
</SCRIPT>
<SCRIPT language="VBScript">
<!--
Dim f1, f2, TimeOut
direction=true
xx=35
Set f2=napis.Filters("Light")
call f2.AddAmbient(220,220,220,220)
call f2.AddPoint(xx,40,25,210,210,210,90)
ClearTimeout(TimeOut)
call mov
Sub mov
If xx>=590 Then
direction=false
End If
If xx=<70 Then
direction=true
End If
If direction=true Then
xx=xx+10
Else
xx=xx-10
End If
Call f2.Clear()
Call f2.AddAmbient(200,200,200,100)
Call f2.AddPoint(xx,35,25,200,200,200,100)
TimeOut=SetTimeout("Call mov",80,"VBScript")
End Sub
//-->
</SCRIPT>
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nastąpi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem