Stała stopka


Po kliknięciu nast±pi powrót do strony głównej skryptów.

       Napis w postaci paska, rezyduj±cy zawsze u dołu ekranu. Skrypt jest w pełni konfigurowalny. Można sobie ustawić, czy pasek ma pulsować, czy ma po jakim¶ czasie znikn±ć, czy się ma pokazywać co jaki¶ czas, a także wszystkie kolory. Przy odrobinie dobrej woli można zrobić i tak, że będzie to szereg napisów, które mog± posłużyć do wywoływania stron, nawigacji, lub podonych funkcji. Zamiast tekstu można także zamie¶cić w pasku grafikę, jest więc to skrypt jak najbardziej uniwersalny.Do umieszczenia w dowolnym miejscu:

<script>
/*
Always-on-top message Script-
© Dynamic Drive (www.dynamicdrive.com)
For full source code, installation instructions,
100's more DHTML scripts, and Terms Of
Use, visit dynamicdrive.com
*/

//enter the message you wish to be shown, including html tags
var message='<center><a href="xrem.htm"><strong><font face="times new roman ce" size="+2">Próbne otwarcie strony</font></strong></a></center>'

//enter a color name to be used as the background color of the message
var backgroundcolor="#FFFF00"
//enter 0 for always display, 1 for a set period, 2 for random display mode
var displaymode=0
//if displaymode is set to display for a set period, enter the period below (1000=1 sec)
var displayduration=20000
//enter 0 for non-flashing message, 1 for flashing
var flashmode=1
//if above is set to flashing, enter the flash-to color below
var flashtocolor="lightgreen"

///////////////do not edit below this line////////////////////////////////////////

function regenerate(){
window.location.reload()
}

var which=0

function regenerate2(){
if (document.layers)
setTimeout("window.onresize=regenerate",400)
}

function display2(){
if (document.layers){
if (topmsg.visibility=="show")
topmsg.visibility="hide"
else
topmsg.visibility="show"
}
else if (document.all){
if (topmsg.style.visibility=="visible")
topmsg.style.visibility="hidden"
else
topmsg.style.visibility="visible"
setTimeout("display2()",Math.round(Math.random()*10000)+10000)
}}

function flash(){
if (which==0){
if (document.layers)
topmsg.bgColor=flashtocolor
else
topmsg.style.backgroundColor=flashtocolor
which=1
}
else{
if (document.layers)
topmsg.bgColor=backgroundcolor
else
topmsg.style.backgroundColor=backgroundcolor
which=0
}}

if (document.all){
document.write('<span id="topmsg" style="position:absolute;visibility:hidden">'+message+'</span>')
}

function logoit(){
document.all.topmsg.style.left=document.body.scrollLeft+document.body.clientWidth/2-document.all.topmsg.offsetWidth/2
document.all.topmsg.style.top=document.body.scrollTop+document.body.clientHeight-document.all.topmsg.offsetHeight-4
}

function logoit2(){
topmsg.left=pageXOffset+window.innerWidth/2-topmsg.document.width/2
topmsg.top=pageYOffset+window.innerHeight-topmsg.document.height-5
setTimeout("logoit2()",90)
}

function setmessage(){
document.all.topmsg.style.left=document.body.scrollLeft+document.body.clientWidth/2-document.all.topmsg.offsetWidth/2
document.all.topmsg.style.top=document.body.scrollTop+document.body.clientHeight-document.all.topmsg.offsetHeight-4
document.all.topmsg.style.backgroundColor=backgroundcolor
document.all.topmsg.style.visibility="visible"
if (displaymode==1)
setTimeout("topmsg.style.visibility='hidden'",displayduration)
else if (displaymode==2)
display2()
if (flashmode==1)
setInterval("flash()",700)
window.onscroll=logoit
window.onresize=new Function("window.location.reload()")
}

function setmessage2(){
topmsg=new Layer(window.innerWidth)
topmsg.bgColor=backgroundcolor
regenerate2()
topmsg.document.write(message)
topmsg.document.close()
logoit2()
topmsg.visibility="show"
if (displaymode==1)
setTimeout("topmsg.visibility='hide'",displayduration)
else if (displaymode==2)
display2()
if (flashmode==1)
setInterval("flash()",1000)
}

if (document.layers)
window.onload=setmessage2
else if (document.all)
window.onload=setmessage
</script>
Skrypt do pobrania:

Po kliknięciu nast±pi transfer archiwum z plikiem tekstowym ze skryptem